دسته‌بندی نشده · خرداد ۷, ۱۳۹۹ ۰

تعاریف

۱۱۲  اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می روند:

۱۱۱۲ دفتر مهندسی: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (۹)  آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

 

۲۱۱۲ شخص حقیقی: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی، کاردان های فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می باشند.

۳۱۱۲  شخص حقوقی: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.