دسته‌بندی نشده · خرداد ۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۱-۱-۱ مبحث یازدهم: طرح و اجرای صنعتی ساختمانها

۱-۱۱-۱-۱ کلیات

مبحث یازدهم مقررات ملّی ساختمان تحت عنوان «طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها» در دو بخش ساختمان های فولادی و ساختمان های بتنی تهیه و تدوین

۲-۱۱-۱-۱ دامنه کاربرد

حداقل ضوابط اجرای ساختمان های  فولادی و بتنی به روشهای صنعتی مطرح شده در مبحث یازدهم ارائه شده است. دامنه کاربرد این مبحث شامل کلیه ساختمان هایی است که به روش های صنعتی مطرح شده در آن طراحی و ساخته می شوند.

گردیده است. در این مبحث تمرکز اصلی بر روی سیستم های سازه ای ساختمان های  فولادی و بتنی ارائه شده و در بخش ساختمان های فولادی به دو سیستم سازه ای پیچ و مهره ای و قاب فولادی سبک «LSF» و در بخش ساختمان های بتنی، سیستم های ساختمان های بتنی پیش ساخته، قالب عایق ماندگار «ICF»، پنل های پیش ساخته سبک سه بعدی ۳D و قالب تونلی پرداخته شده است.