دسته‌بندی نشده · خرداد ۷, ۱۳۹۹ ۰

۱۵-۱-۱ مبحث پانزدهم: آسانسورها و پلکان برقی

این مبحث شامل دو بخش است که در آنها مقرراتی برای آسانسورها، پله های برقی و پیاده روهای متحرک وضع شده است. این مقررات متناسب با ترکیب جمعیت از نظر سنی و توانایی، همچنین متناسب با نوع کاربری ساختمان ها نوشته شده است.

انواع آسانسورهایی که در ساختمانها مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از آسانسور های کششی و آسانسور های هیدرولیک جهت حمل مسافر، صندلی چرخدار، برانکارد، تخت بیمارستانی، خودرو، بار و… برای هر کدام از آسانسورها الزامات و نحوه طراحی و مقررات استفاده از آن وضع شده است.

در بخش پله برقی، زاویه شیب، عرض و انتخاب پله برقی متناسب با تعداد نفرات و جمعیت ساختمان، با فرمول هایی ارائه شده است. تمامی موارد ایمنی در حین استفاده هم در مقررات این مبحث آورده شده است. زاویه شیب و سرعت معمول و استاندارد پیاده روی متحرک هم شرح داده شده است.

در بخش پایانی نمونه شناسنامه های اطلاعات فنی آسانسور و پله برقی که باید توسط سازندگان این دستگاه ها تکمیل شود آورده شده است.

همچنین در این مبحث جداول ابعادی برای انتخاب ابعاد آسانسور، بر اساس استانداردهای ملّی و بین المللی، موارد تکمیلی در خصوص جزئیات طراحی و علائم نقشه ها نیز گنجانیده شده است.

۲-۱۵-۱-۱ دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این مبحث، آسانسورها، پله های برقی و پیاده روهای متحرک در ساختمان می باشد.