دسته‌بندی نشده · خرداد ۷, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱-۱ مبحث ششم: بارهای وارد بر ساختمان

۱-۶-۱-۱ کلیات

مبحث ششم، حداقل بارهایی که می بایست در طراحی ساختمانها مورد استفاده قرار گیرد را تعیین می نماید. در مورد ساختمان های  خاص مانند سد ها، اسکله ها، سازه های دریایی و نیروگاه های هسته ای علاوه بر ضوابط این مبحث، باید ضوابط ویژه بارگذاری آیین نامه مربوط به هریک از آنها نیز رعایت شود. بارهای تحت پوشش این آیین نامه شامل: بارهای ثقلی مرده، زنده، برف و باران، یخ، بارهای ناشی از نیروهای جانبی باد و زلزله و بالاخره بارهای ناشی از فشار خاک، آب، سیل، انفجار و بار خودکرنشی می باشند.

همچنین ترکیبات بارگذاری مربوط به طراحی به روش مقاومت و طراحی به روش تنش مجاز نیز در این مبحث ارائه شده است که دیگر مباحث از جمله مبحث نهم »طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه« و مبحث دهم »طرح و اجرای ساختمان های فولادی« از این ترکیبات بارگذاری استفاده می نمایند.

۱-۱-۶-۲ دامنه کاربرد

دامنه کاربرد این مبحث، حداقل بارهایی را که باید در طراحی ساختمان ها و سازه های موضوع مقررات ملّی ساختمان از جمله ساختمان های بتن مسلح، فولادی، چوبی و ساختمان های با مصالح بنایی مد نظر قرار دارد را در بر می گیرد.