دسته‌بندی نشده · خرداد ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱-۱ مبحث هفدهم: لوله کشی گاز طبیعی

این مبحث حداقل ضوابط لوله کشی گاز طبیعی ساختمان های مسکونی، عمومی و خاص، مجتمع ها و شهرکهای مسکونی، ساختمان ها، محوطه ها و شهرک های صنعتی را دربر میگیرد و با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب، راه اندازی و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمان ها و محوطه ها است. مقررات این مبحث، کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمان ها و محوطه ها برای مصارف تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت و فشارهای بین یک چهارم پوند بر اینچ مربع تا شصت پوند بر اینچ مربع را شامل می شود.

طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله کشی گاز طبیعی، آزمایش ها، بازرسی ها، کنترل های کیفی، دودکش ها، هوا رسانی و تأمین هوای احتراق، نصب، راه اندازی، ایمنی و بهره برداری از لوازم گازسوز در ساختمان ها و محوطه هایی که لوله کشی گاز طبیعی در آنها اجرا نشده، باید طبق ضوابط مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان انجام شود.

۲-۱۷-۱-۱ دامنه کاربرد

لوله کشی گاز مایع، گاز های سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گاز های غیر سوختنی خارج از شمول مقررات این مبحث می باشند. دامنه کاربرد این مبحث به شرح زیر است:

– بخش اول مبحث:

حداقل ضوابط طراحی، اجرا و کنترل های کیفی لوله کشی گاز نصب و راه اندازی وسایل گازسوز، دودکش ها و هوا رسانی به وسایل گازسوز، ضوابط بهره برداری و ایمنی برای گاز تحویلی ساختمان ها با فشار ۱/۴پوند بر اینچ مربع و حداکثر مصرف ۱۶۰ مترمکعب بر ساعت و قطر لوله حداکثر ۴ اینچ را در بر می گیرد.

– بخش دوم مبحث:

حداقل ضوابط طراحی، اجرا و کنترل های کیفی لوله کشی گاز مجتمع ها و ساختمان های مسکونی، محوطه ها و ساختمان های صنعتی و شهرک های مسکونی و صنعتی برای فشار های بین ۲ تا ۶۰ پوند بر اینچ مربع یا مصارف بالاتر از ۱۶۰ مترمکعب بر ساعت تا حداکثر ۵۰۰۰ مترمکعب در ساعت را در بر می گیرد.