دسته‌بندی نشده · خرداد ۸, ۱۳۹۹ ۰

۲۰-۱-۱ مبحث بیستم: علائم و تابلوها

مبحث بیستم مقررات ملّی ساختمان، مسئولین مؤسسات دولتی و عمومی و بخش خصوصی، کارفرمایان و مدیران کارگاه ها و ساختمان ها را ملزم میکند تا پیام رسانی در محیط زندگی مردم را به نحو مؤثر و مطلوب، توسط تابلوها و علائم، تأمین نمایند تا در محل هایی که احتمال خطری تهدید کننده سلامت و ایمنی افراد وجود دارد، علائم هشدار دهنده نصب کنند.

این مقررات شامل نظارت بر طراحی و ساخت و بهره برداری از پیام، سازه، محل نصب و دیگر الزامات برای کلیه علائم و اعلانات مرسوم مانند: پلاکها و تابلوها و دیگر وسائل اطلاع رسانی، از قبیل اشارات حرکتی دست، علائم صوتی و نوری و آژیر های خطر و غیره است.

۲۲۰۱۱ دامنه کاربرد

این مبحث برای استفاده در علائم و تابلوها در کارگاههای ساختمانی، تابلوهای ایمنی داخل ساختمان و محوطه های کاربریهای شهری، صنعتی، بیمارستانی و… کاربرد دارد.