دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱ تعاریف مباحث مقررات ملّی ساختمان

۱۲۱ آسانسور: مبحث ۱۵

وسیله ای است متشکل از کابین و معمولاً وزنه تعادل و اجزا دیگر که با روشهای مختلفی مسافر (نفر) یا بار یا هر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا می کند.

۲۲۱ آسانسور کششی: مبحث ۱۵

آسانسوری است که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین سیم بکسل و شیار فلکه کشش، به هنگام چرخش آن توسط سیستم محرکه انجام می شود.

۳۲۱ آسانسور هیدرولیکی: مبحث ۱۵

در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون هیدرولیکی است و ممکن است وزنه تعادل نیز داشته باشد و معمولاً برای ارتفاعات کم و سرعت های کم کاربرد دارد.

۴۲۱ آشکارساز گاز مونواکسیدکربن: مبحث ۱۷

وسیله ای حساس در مقابل وجود گاز مونو اکسید کربن در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، (معمولا p.p.m۵۰) وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می نماید.

۵۲۱ آشکارساز نشت گاز قابل اشتعال: مبحث ۱۷

وسیله ای حساس در مقابل وجود گاز قابل اشتعال در محیط که قبل از رسیدن غلظت گاز به حد خطرناک، وجود گاز را به طریق صوتی یا نوری یا طرق دیگر اعلام می نماید.

۶۲۱ آگهی علائم تصویری وتابلو: مبحث ۲۰

شامل پیام تصویری، رنگ و مطالب آنها است.

۷۲۱ آیین نامه اجرایی: مبحث ۲

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بهمن ماه ۱۳۷۵

۸۲۱ آیین نامه ماده:۳۳ مبحث ۲

آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب تیرماه ۱۳۸۳ هیات وزیران

۹۲۱ اتصال: مبحث ۱۰

مجموعه اجزایی که دو یا چند عضو را به هم متصل می نمایند.

۱۰۲۱ اتصال ساده: مبحث ۱۰

اتصال ساده به اتصالی گفته می شود که در آن اتصال تیرها، شاه تیرها و خرپاها، انعطاف پذیر (بدون قید دورانی) بوده و می توان آنها را فقط در مقابل برش (عکس العمل های تکیه گاه) محاسبه نمود.

۱۱-۲-۱ اتصال گیردار: مبحث ۱۰

اتصال گیردار به اتصالی گفته میشود که در آن اتصال قادر به انتقال لنگر بدون ایجاد دوران محسوسی در بین اعضاء اتصالی می باشد.

۱۲۲۱ اتصال نیمه گیردار: مبحث ۱۰

اتصال نیمه گیردار به اتصالی گفته میشود که در آن اتصال قادر به انتقال لنگر به همراه دوران قابل ملاحظه بین اعضاء اتصالی می باشد.

۱۳۲۱ ارتفاع طبقه و بنا: مبحث ۳

منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده طبقه بالاتر است. ارتفاع طبقه آخر بنا، حد فاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می باشد. ارتفاع بنا به ارتفاع تمام طبقات یا فاصله قائم از کف زمین طبیعی تا متوسط ارتفاع بام ساختمان گفته می شود.

۱۴۲۱ اضافه جریان: مبحث ۱۳

هر جریانی که بیش از جریان اسمی تجهیزات برقی باشد.

۱۵۲۱ اطلاعات ژئوتکنیکی: مبحث ۷

به داده های ژئوتکنیکی گفته میشود که پردازش شده باشند.

۱۶۲۱ اعضاء باربر: مبحث ۳

اعضایی از ساختمان که بارهای وارد بر ساختمان را به شالوده ها انتقال می دهند.

۱۷۲۱ اعضاء مختلط: مبحث ۱۰

اعضای سازه ای که مقطع آنها از بتن و فولاد تشکیل شده باشد.

۱۸۲۱ اعضاء مرکب: مبحث ۱۰ 

اعضای سازه ای که مقطع آنها از دو یا چند عضو فولادی تشکیل شده باشد.

۱۹۲۱ افزایش بنا: مبحث ۳

انجام هرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزایش دهد.

۲۰۲۱ الکترود زمین: مبحث ۱۳

یک قطعه یا قسمت هادی یا گروهی متشکل از قطعات هادی که در تماس بسیار نزدیکی با زمین بوده و با آن اتصال الکتریکی بر قرار میکند.

۲۱۲۱ ایستگاه تقلیل فشار اولیه: مبحث ۱۷

تجهیزاتی که در محل تحویل گاز از شبکه گاز شهری به مشترک نصب و فشار تحویلی را تنظیم و حجم گاز را اندازه گیری می کنند. این ایستگاه ها تحت نظر شرکت گاز ناحیه اجرا و بهره برداری می شوند.

۲۲۲۱ ایستگاه تقلیل فشار ثانویه: مبحث ۱۷

تجهیزاتی هستند که فشار شبکه گاز را تقلیل داده و به فشار قابل بهره برداری بخش های مختلف سیستم لوله کشی گاز تبدیل می کنند.

۲۳۲۱ ایستگاه مشترکین عمده: مبحث ۱۷

تجهیزاتی که به منظور اندازه گیری مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز در محل مورد تأیید شرکت گاز استان نصب گردیده و در مالکیت شرکت گاز استان می باشد.

۲۴۲۱ اینرسی حرارتی: مبحث ۱۹

قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی، باز پس دادن آن و تأثیرگذاری بر نوسان های دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان. اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان گروه بندی میشود.

۲۵۲۱ بازشو: مبحث ۱۹

همه سطوح قابل باز شدن در پوسته ساختمان، که برای دسترسی، تأمین روشنایی، دید به خارج، خروج گاز حاصل از سوخت، تهویه و تعویض هوا ایجاد می گردند، مانند درها، پنجره ها و نورگیرها.

۲۶۲۱ بام تخت: مبحث ۱۹

پوشش نهایی ساختمان که شیبی کمتر از ۱۰ درجه یا مساوی آن، نسبت به افق دارد.

۲۷۲۱ بالکن: مبحث ۴

سطحی است که از ۲ یا ۳ طرف بطور مستقیم در مجاورت هوای آزاد قرار گرفته است و زیر آن به وسیله فضای بسته ای اشغال نگردیده باشد.

۲۸۲۱ بام شیب دار: مبحث ۱۹

پوشش نهایی ساختمان که شیبی بیشتر از ۱۰ درجه و کمتر از ۶۰ درجه نسبت به سطح افقی دارد. بر روی سقف شیبدار، فضای خارج و در زیر آن، فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد. اگر شیب جدار بیش از ۶۰ درجه باشد، از دید این مبحث دیوار تلقی می شود.

۲۹۲۱ بخاری با دودکش: مبحث ۱۴

بخاری با سوخت گاز، مایع یا جامد برای گرم کردن موضعی فضا، که محصولات احتراق را از طریق دودکش مستقیماً به فضای خارج انتقال می دهد.

۳۰۲۱ بخاری بدون دودکش: مبحث ۱۴

بخاری گازسوز بدون دودکش که به صورت تابشی، یا با جابجایی طبیعی هوا و یا به کمک پروانه برقی، بصورت موضعی فضا را گرم می کند.

۳۱۲۱ بدنه هادی: مبحث ۱۳

بدنه های هادی (فلزی) و اجزای دیگر تجهیزات الکتریکی که هادی می باشند و می توان آنها را لمس نمود و بطور عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممکن است برقدار شوند.

۳۲۲۱ برچسب انرژی: مبحث ۱۹

برچسب تعیین شده توسط مقامات ذیصلاح، به منظور نصب بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان، برای مشخص کردن حد کیفیت محصولات از نظر مصرف انرژی.

۳۳۲۱ برق گرفتگی: مبحث ۱۳

پدیده ای است پاتوفیزیولوژیکی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به وجود می آید.

۳۴۲۱ بعد اسمی: مبحث ۱۰

بعد تئوریک یا مشخص شده، همانند ابعاد ارائه شده در جداول مشخصات مقاطع.

۳۵۲۱ بنای موجود: مبحث ۳

بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است.

۳۶۲۱ پاکت حجمی بنا: مبحث ۴

حجم ساده شده ای است که کل بنا بر اساس ضوابط مصوب در آن محاط می گردد.

۳۷۲۱ پایانه حرارتی: مبحث ۱۹

بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قرار دارد و انرژی منتقل شده توسط مدار توزیع را به فضا یا فضاهای کنترل شده انتقال میدهد (مانند رادیاتور).

۳۸۲۱ پایداری: مبحث ۱۰

حالت حدی حاصله در بارگذاری اجزای سازه ای، قاب یا سازه، که در آن تغییر مختصری در هندسه یا بارها منجر به جابجائی های قابل ملاحظه نمی شود.

۳۹-۲-۱ پرچم: مبحث ۲۰

علائمی منصوب بر پایه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و… است.

۴۰-۲-۱ پروانه اشتغال: مبحث ۲

پروانه اشتغال به کار موضوع ماده ۴ قانون.

۴۱-۲-۱ پروانه ساختمان: مبحث ۲

پروانه ساختمانی صادره توسط شهرداری ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان.

۴۲۲۱ پکیج گازسوز: مبحث ۱۷

دستگاه گازسوز تأمین کننده آب گرم سیستم گرمایش و آب گرم مصرفی داخل ساختمانها که معمولاً برای هر واحد مسکونی به صورت مستقل، نصب می شود.

۴۳۲۱ پلاک: مبحث ۲۰

تابلوهای کوچک با حداکثر مساحت تعیین شده در مقررات که پیام هایی چون معرفی کاربری های مستقر در بنا دارد.

۴۴۲۱ پلکان خارجی: مبحث ۳

پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد.

۴۵۲۱ پلکان متحرک: مبحث ۳

پلکانی که به کمک وسایل و دستگاه های مکانیکی حرکت کند.

۴۶۲۱ پله برقی: مبحث ۱۵

وسیله ای است که در مسیر حرکت افراد پیاده جهت بالا یا پایین بردن آنها در دو طبقه غیر هم سطح به کار میرود و به وسیله پله یا تسمه که توسط نیروی محرکه برقی به حرکت در آورده می شود سبب جابجایی افراد می گردد و شامل قطعات مکانیکی، الکتریکی و الکترونیکی می باشد. زاویه شیب پلکان برقی ۳۰ و حداکثر ۳۵ درجه می باشد.

۴۷۲۱ پوسته خارجی: مبحث ۱۹

تمام سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارها، سقف ها، کف ها، بازشوها، سطوح نورگذر و مانند آنها، که از یک طرف با فضای خارج یا کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط هستند.

پوسته خارجی در تمام موارد الزاماً با پوسته کالبدی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته کالبدی ممکن است دربرگیرنده فضاهای کنترل نشده نیز باشد. پوسته خارجی ساختمان همچنین شامل عناصری است که، در وجه خارجی خود، مجاور خاک و زمین هستند.

۴۸۲۱ پی: مبحث ۷

به مجموعه بخش هایی از سازه و خاک در تماس با آن اطلاق می شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق آنها صورت می گیرد.

۴۹۲۱ پی های سطحی یا شالوده ها: مبحث ۷

به پی هایی گفته میشود که در عمق کم و نزدیک سطح زمین (عمق پی کمتر از ابعاد سطح پی و یا کمتر از سه متر باشد) ساخته میشوند. این پیها شامل: شالوده های منفرد، نواری و گسترده می باشند. شالوده ها ممکن است سنگی، بتنی و یا بتن آرمه از نوع دال تنها و یا ترکیبی از تیر و دال باشند.

۵۰۲۱ پی های عمیق یا شمعها: مبحث ۷

به پی هایی گفته میشود که نسبت عمق قرارگیری به کوچکترین بعد افقی آنها از ۱۰ تجاوز کند. این پی ها شامل: انواع شمع ها، دیوارکها و دیوارهای جدا کننده میشوند. پی های عمیق در ساختمان ها معمولاً به وسیله یک سازه میانی، که کلاهک یا سرشمع نامیده میشود، بارهای سازه را به زمین منقل می نمایند.

۵۱۲۱ پیهای نیمه عمیق: مبحث ۷

به پی هایی گفته میشود که در حد فاصل بین پی های سطحی و پی های عمیق قرار دارند. پی های صندوق های و پی های چاهی معمولاً در این گروه قرار دارند.

۵۲۲۱ پیهای ویژه: مبحث ۷

به پی هایی گفته میشود که معمولاً در تعریف گروه های فوق نمی گنجند. مانند مهارها یا ریز شمعها، ستون های شنی و بهسازی خاک در عمق. در این پی ها برای انتقال بار از سازه به زمین از فشار، کشش یا اصطکاک بهره گیری می شوند.

۵۳۲۱ تابلوها و علائم تصویری: مبحث ۲۰

علائمی است که با ترکیبی از شکل، رنگ، نوشته، سمبل و نشانه تصویری به دیده آید و حاوی پیام مشخصی باشد. ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده، به ساختمان یا دیواری الصاق یا روی زمین و نرده و امثال آن قرار گیرد.

۵۴-۲۱ تابلوها و علائم تصویری ایمنی در ساختمانها و کارگاهها: مبحث ۲۰

علائمی است که دارای پیام های منع کننده کاری خطرزا یا هشدار وجود خطری یا الزام به انجام کاری یا راه های گریز از خطر یا کمک های اولیه باشد.

۵۵۲۱ تابلو و علائم تصویری (از جهت مدت زمان استفاده): مبحث ۲۰

۱- علائم تصویری و تابلوی دائم: محدودیتی به لحاظ مدت زمان نصب نداشته باشد. تابلوهایی که جواز نصب آنها دارای زمان محدود است نیز در صورتیکه امکان تمدید جواز داشته باشند، تابلوی دائم محسوب می گردند.

۲- علائم تصویری و تابلوی موقت: برای مدتی محدود به نمایش در می آید. درچنین تابلوهایی الزامی به استفاده از مصالح مقاوم نیست، اما نکات ایمنی باید رعایت گردد.

۵۶۲۱ تابلوی کنترل آسانسور: مبحث ۱۵

مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخگویی به احضار را به عهده دارد.

۵۷۲۱ تأسیسات الکتریکی: مبحث ۱۳

مجموعه ای است از تجهیزات الکتریکی به هم پیوسته برای انجام هدف یا اهداف معین که دارای مشخصه های هماهنگ و مرتبط باشند.

۵۸-۲-۱ تجهیزات الکتریکی: مبحث ۱۳

وسایل، تجهیزات، لوازم، دستگاه ها و مصالحی اند که برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی به کار میروند مانند مولدها، لوازم و اسباب و دستگاه های برقی، وسایل اندازه گیری، وسایل حفاظتی، تجهیزات و مصالح سیستم های سیم کشی و مصرف کننده انرژی الکتریکی.

۵۹۲۱ تجهیزات دستی: مبحث ۱۳

تجهیزاتی هستند قابل حمل که در هنگام استفاده عادی در دست گرفته می شوند و در آنها، موتور، در صورتیکه وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجهیزات را تشکیل میدهد.

۶۰۲۱ تجهیزات نصب ثابت: مبحث ۱۳

تجهیزاتی است که به نگهدارهایی محکم شده باشند یا به نحوی دیگر در محل معینی محکم و ثابت شده باشند.

۶۱۲۱ تحلیل الاستیک: مبحث ۱۰

تحلیل سازه ای بر اساس این فرض که سازه با حذف بار به شکل هندسی اولیه خود باز میگردد.

۶۲۲۱ تحلیل پلاستیک: مبحث ۱۰

تحلیل سازه ای با فرض رفتار صلب – خمیری قطعات و با استفاده از تئوری پلاستیسیته با بررسی مکانیزم خرابی.

۶۳-۲-۱ تحلیل سازه ای: مبحث ۱۰

تعیین آثار بار، بر اعضاء و اتصالات بر اساس اصول تحلیل سازه.

۶۴۲۱ تحلیل غیرالاستیک: مبحث ۱۰

تحلیل سازه ای با در نظر گرفتن رفتار غیرالاستیک مصالح.

۶۵۲۱ تخلیه هوا: مبحث ۱۴

خارج کردن قسمتی از هوای فضا و هدایت آن به هوای آزاد، بطور طبیعی یا با وسایل مکانیکی.

۶۶۲۱ تراز طبقه شدن آسانسور: مبحث ۱۵

منظور هم تراز شدن کف کابین با کف تمام شده طبقه در محل ورودی به آسانسور است.

۶۷۲۱ ترموکوپل: مبحث ۱۷

این وسیله یکی از مهمترین بخشهای دستگاه گازسوز است که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی مشعل مسیر ورود سوخت به مشعل، بسته یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن هر دو قطع میگردد.

۶۸۲۱ تسلیم: مبحث ۱۰

حالت حدی تغییر شکل غیر الاستیک که پس از رسیدن به حالت تنش تسلیم بروز میکند.

۶۹۲۱ تصرف: مبحث ۴

بخشی از ساختمانها، حاصل ترکیب چند فضا (به ترتیبی که در این مقررات مشخص شده)، که به فعالیتی مشخص اختصاص داده شود. مقصود از “تصرف” در این مقررات، نوع بهره گیری از بنا یا بخشی از آن است که با مقصودی معلوم در دست بهره برداری بوده یا قرار است برای آن مقصود مورد استفاده واقع شود. انواع تصرفها عباتند از:

۱- تصرف اداری و حرفه ای

۲- تصرف انباری

۳- تصرف آموزشی- تربیتی

۴- تصرف تجمعی

۵- تصرف درمانی و مراقبتی

۶- تصرف صنعتی

۷- تصرف کسبی و تجاری

۸- تصرف مخاطره آمیز

۹- تصرف مسکونی

۷۰۲۱ تصفیه هوا: مبحث ۱۴

فرآیند کاهش ذرات زیان آور موجود در هوا از قبیل میکرو ارگانیسمها، ذرات معلق، دود، گازهای زیان آور و مانند آنها.

۷۱۲۱ تعویض هوا: مبحث ۱۴

ورود و یا خروج هوا در یک فضا، بطور طبیعی و یا به کمک وسایل مکانیکی.

۷۲۲۱ تنظیم کننده فشار گاز (رگولاتور): مبحث ۱۷

دستگاهی است که فشار گاز ورودی را کاهش داده و آن را به میزان فشار مورد نظر برای مصرف، ثابت نگه میدارد.

۷۳۲۱ توقفگاه های وسایل نقلیه: مبحث ۴

توقفگاه های وسایل نقلیه، محل های توقف و نگهداری وسایل نقلیه هستند که توقفگاه های وسایل نقلیه در فضای باز و فضاهای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان را شامل می شوند.

۷۴۲۱ تهویه: مباحث ۱۴ و ۱۹

روند دمیدن یا مکیدن هوا، از طریق طبیعی یا مکانیکی، به هر فضایی یا از هر فضایی، برای تأمین شرایط بهداشت و آسایش (از قبیل کنترل دما و میزان رطوبت هوا، جلوگیری از بروز میعان، جلوگیری از رشد میکرو ارگانیسم ها و مانند آنها). چنین هوایی ممکن است مطبوع شده باشد.

۷۵۲۱ تهویه مطبوع: مباحث ۱۴ و ۱۹

کنترل هم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی هوا و توزیع مناسب آن به منظور تأمین شرایط مورد نیاز فضای ساختمان.

۷۶۲۱ تیر: مبحث ۱۰

عضو سازه ای با هدف مقاومت در مقابل لنگر خمشی.

۷۷۲۱ تیر ورق: مبحث ۱۰

تیری که مقطع آن از ورق ساخته شده است.

۷۸۲۱ جایگاه امدادرسانی: مبحث ۴

شامل فضاها و سطوحی است که به منظور کمک و امدادرسانی در موارد اضطراری در فضاهای باز در نظر گرفته شده و مورد استفاده قرار می گیرند.

۷۹۲۱ جدار نورگذر (شفاف یا نیمه شفاف): مبحث ۱۹

جداری که ضریب عبور نور مرئی آن بزرگتر از %۵ است. جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات است و شامل پنجره ها، درهای خارجی نورگذر، نورگیرها و مشابه آنهاست.

۸۰۲۱ جریان اتصال کوتاه (فلزی): مبحث ۱۳

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار کوچک، بین هادی های برقداری که در شرایط عادی دارای اختلاف پتانسیل می باشند، ایجاد شود.

۸۱۲۱ جریان اضافه بار (یک مدار): مبحث ۱۳

اضافه جریانی است که در مداری برقرار می شود که از نظر الکتریکی آسیب ندیده باشد.

۸۲۲۱ جریان باقیمانده: مبحث ۱۳

جمع جبری مقادیر آنی جریان هایی (منتجه جریان های آنی) است که از همه هادی های برقدار یک مدار معین، در یک نقطه از تأسیسات الکتریکی، عبور میکند.

۸۳۲۱ جریان برق گرفتگی: مبحث ۱۳

جریانی است که از بدن انسان یا حیوان عبور کند و مشخصه های آن به نحوی باشد که احتمالاً موجب برق گرفتگی شود.

۸۴۲۱ جریان مجاز: مبحث ۱۳

جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک هادی، حداکثر جریانی است که بطور مداوم در شرایطی تعیین شده، بدون اینکه دمای وضعیت تعادل یک هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می تواند از آن عبور کند.

در مورد هادیها (سیم و کابل) جریان اسمی همان جریان مجاز حرارتی است.

۸۵۲۱ جریان نشت: مبحث ۱۳

جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است و زمین یا بدنه های هادی بیگانه، برقرار شود.

۸۶۲۱ جوش انگشتانه: مبحث ۱۰

جوش ایجاد شده در سوراخ دایره ای شکل در یکی از اعضای اتصالی که باعث ایجاد پیوستگی بین آن عضو و عضو دیگر میشود.

۸۷۲۱ جوش شیاری با نفوذ کامل: مبحث ۱۰

جوش شیاری که در آن فلز جوشکاری از کل ضخامت عضو اتصالی عبور میکند.

۸۸۲۱ جوش شیاری با نفوذ نسبی: مبحث ۱۰

جوش شیاری که در آن میزان نفوذ، عمدتاً کمتر از ضخامت کامل عضو اتصالی در نظر گرفته شده باشد.

۸۹۲۱ جوش کام: مبحث ۱۰

جوش ایجاد شده در سوراخ امتداد یافته برای اتصال یک عضو به عضو دیگر.

۹۰۲۱ جوش گوشه: مبحث ۱۰

جوشی با مقطع مثلثی ایجاد شده در بین سطوح اعضای مقاطع.

۹۱۲۱ چاه آسانسور: مبحث ۱۵

فضایی است که ریل ها و برخی تجهیزات آسانسور در آن نصب میشوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرکت می نمایند و معمولاً با دیواره ها، درهای طبقات و درها و دریچه های اضطراری محصور می گردد.

۹۲۲۱ چاهک آسانسور: مبحث ۱۵

فاصله قائم بین کف پایین ترین محل توقف تا کف چاه آسانسور (به ابعاد چاه آسانسور) را چاهک می گویند.

۹۳۲۱ حفاظت کاتدی: مبحث ۱۷

نوعی سیستم الکتریکی است که برای جلوگیری از خوردگی ناشی از زنگ زدگی لوله های گاز دفنی به کار میرود.

۹۴۲۱ حیاط: مبحث ۳

فضای باز بدون سقف و بدون تصرف که از دو یا چند طرف با دیوارهای خارجی بنا محصور باشد و اگر از همه طرف به دیوارهای خارجی بنا محصور شود، در آن صورت به آن حیاط داخلی گفته میشود.

۹۵۲۱ حیاط محصور (پاسیو): مبحث ۴

فضایی است باز که در میان ساختمان قرار دارد و به طور معمول اضلاع آن در تمام ارتفاع ساختمان امتداد یافته و وظیفه تأمین نور و تهویه بخشی از ساختمان را در طبقات بر عهده دارد.

۹۶۲۱ خاکریزی مهندسی: مبحث ۷

به خاکریزی گفته میشود که احتیاج به شناخت نوع خاک و کنترل تراکم دارد و در پایداری ساختمان مؤثر است.

۹۷۲۱ خستگی: مبحث ۱۰

حالت حدی شروع ترک خوردگی و گسترش آن در اثر تکرار بار زنده.

۹۸۲۱ داده های ژئوتکنیکی: مبحث ۷

به پارامترهای برداشت شده از زمین ساختگاه گفته میشود که پردازش نشده است.

۹۹۲۱ در کابین آسانسور: مبحث ۱۵

دری است که در ورودی کابین قرار گرفته و معمولاً به طور خودکار باز و بسته میشود.

۱۰۰۲۱ دستگاه: مبحث ۱۴

هر دستگاه مکانیکی که با مصرف برق، گاز (مایع یا گاز طبیعی)، سوخت مایع یا جامد و هر نوع انرژی دیگر، به منظور استفاده در تأسیسات مکانیکی (تأسیسات گرمایی، تعویض هوا، تهویه مطبوع) طراحی و ساخته میشود.

۱۰۱۲۱ دستگاههای گرم کننده و خنک کننده ویژه: مبحث ۱۴

هر دستگاه مکانیکی با کاربری و ظرفیت مشخص و با مصرف هر نوع انرژی (برق، سوخت جامد، مایع، گاز)، که برای تهیه آبگرم مصرفی یا گرم کردن و یا خنک کردن موضعی فضاهای ساختمان، طراحی و ساخته شده باشد.

۱۰۲۲۱ دستگاه یکپارچه (پکیج): مبحث ۱۴

دستگاهی که به طور کامل در کارخانه ساخته، سوار و آزمایش شده و به صورت یک واحد مستقل، با همه قطعات و اجزای متحرک و موتور محرک، آماده نصب باشد.

۱۰۳۲۱ دستگیره (پلکان برقی): مبحث ۱۵

دستگیره ای از جنس لاستیک با الیاف مخصوص می باشد که متحرک بوده و سرعت آن با سرعت حرکت پله یکسان می باشد، افراد هنگام بالا رفتن یا پایین آمدن از آن استفاده می کنند.

۱۰۴۲۱ دفتر مهندسی: مبحث ۲

محل انجام خدمات مهندسی ساختمان دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی.

۱۰۵۲۱ دفترچه اطلاعات ساختمان: مبحث ۲

دفترچه اطلاعات ساختمان مشتمل بر جدول مربوط به روند تهیه طرح، اجرا، نظارت اطلاعات ساختمان است.

۱۰۶۲۱ دودکش: مباحث ۱۴ و ۱۷

معبری فلزی یا با مصالح بنایی که گازهای حاصل از احتراق از راه آن به خارج ساختمان منتقل میشود.

۱۰۷۲۱ دودکش پیش ساخته: مباحث ۱۴ و ۱۷

دودکشی است که در کارخانه شامل معبر انتقال دود، که برای نوع و کلاس معینی از دستگاه با سوخت مایع یا گاز ساخته شده و مشخصات آن از طرف مؤسسه معتبر و مورد تأیید گواهی شده و دارای پلاک تأیید باشد.

۱۰۸۲۱ دوره اجرا: مبحث ۲

مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایانکار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.

۱۰۹۲۱ دوره نظارت: مبحث ۲

مدت زمانی که از تاریخ صدور پروانه ساختمان تا تحویل گزارش پایانکار ساختمان توسط ناظر هماهنگ کننده به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان به طول می انجامد.

۱۱۰۲۱ دیگ: مبحث ۱۴

یک دستگاه گرمازای بسته که برای تأسیسات گرمایی، یا سیستم تأمین آبگرم مصرفی، آب گرم یا بخار تولید میکند.

۱۱۱-۲-۱ دیوار: مبحث ۱۹

بخشی از پوسته خارجی یا داخلی غیر نورگذر ساختمان که عمودی است، یا با زاویه بیش از ۶۰ درجه نسبت به سطح افقی قرار گرفته است.

۱۱۲۲۱ دیوار آتش: مبحث ۱۴

جزئی از ساختمان که ضد حریق است و از گسترش آتش در داخل یا بین ساختمانها و سازه ها، از سویی به سوی دیگر، جلوگیری کرده و یا آن را کند میکند.

۱۱۳۲۱ دیوار جان پناه: مبحث ۳

بخش امتداد یافته دیوارهای خارجی بنا در بام که به منظور فراهم نمودن ایمنی و تفکیک همسایگی اجرا میشود.

۱۱۴۲۱ دیوار دودبند: مبحث ۳

دیوار یا دیواره ای که راهروی خروج را قطع کرده و به یک یا چند در مجهز است. این دیوار باید مانع گسترش آتش و دود باشد.

۱۱۵۲۱ دیوار کتیبه: مبحث ۳

بخشی از دیوار خارجی ساختمان که پایین یا بالای پنجره (یا بازشو) واقع میشود.

۱۱۶۲۱ دیوار مشترک: مبحث ۳

دیواری که در مرز مالکیت دو ساختمان برای بهره گیری مشترک ساخته میشود.

۱۱۷۲۱ راه پله: مبحث ۳

بخشی از مجموعه راه خروج شامل تعدادی پله یا سکو که در مجموع رفت و آمد از یک طبقه به طبقه دیگر را بدون تداخل و برخورد با مانع، امکان پذیر میکند.

۱۱۸۲۱ رشته های اصلی: مبحث ۲

معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک.

۱۱۹۲۱ رشته های مرتبط: مبحث ۲

رشته های موضوع تبصره ۱ ماده ۷ قانون.

۱۲۰۲۱ رنگهای دارای مفهوم ایمنی: مبحث ۲۰

در علائم تصویری، نورانی و نوری ایمنی رنگهای خاص دارای مفاهیم مشخصی است. جدول زیر تعیین کننده کلی این رنگهاست.

رنگ

معنا و مفهوم

دستورالعمل

قرمز

بازدارنده (اعلام خطر)

کارخطرناک- ایست- توقف اضطراری-تخلیه

زرد کهربائی

هشدار دهنده

مواظب باشید- احتیاط کنید- بیازمائید

آبی

الزام کننده

کار یا اقدام خاص مثل استفاده از وسایل حفاظت فردی

سبز

تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن

درها- خروجیها – راههای فرار- امکانات و وسایل و کمکهای اولیه- برگشت به حالت عادی

۱۲۱۲۱ ریل های راهنما (آسانسور): مبحث ۱۵

اجزای فلزی با مقطع T هستند که برای هدایت کابین یا وزنه تعادل (در صورت وجود) به کار میروند.

۱۲۲۲۱ زمین (جرم کلی زمین): مبحث ۱۳

جرم هادی زمین است که پتانسیل همه نقاط آن به طور قراردادی برابر صفر انتخاب می شود.

۱۲۳۲۱ زیرزمین: مبحث ۳

قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پایین تر از کف زمین طبیعی قرار گرفته و به عنوان طبقه به حساب نیاید.

۱۲۴۲۱ ساختمان: مبحث ۲

بنایی واحد که وجه های بیرونی آن در سطح و ارتفاع، از زیر پی تا بالاترین نقطه، یک پوسته معماری بسته را تشکیل دهد.

۱۲۵۲۱ ساختمان های  بتنی پیش ساخته: مبحث ۱۱

ساختمانی که تمامی اجزای سازه ای و بعضاً اجزای غیرسازه ای ساختمان از قطعات بتن پیش ساخته که در کارخانه تولید شده است، تشکیل می شوند.

۱۲۶۲۱ ساختمان های خاص: مبحث ۱۷

ساختمان هایی هستند که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر بوده و در صورت خرابی یا وقفه در بهره برداری به طور غیرمستقیم، موجب افزایش تلفات و خسارات شده و سبب آتش سوزی وسیع، از دست رفتن ثروت ملّی و آلودگی محیط زیست می شود.

۱۲۷۲۱ ساختمان های عمومی: مبحث ۱۷

ساختمان هایی هستند که در آنها خدمات عمومی ارائه شده و مورد استفاده و مراجعه عموم مردم می باشد.

۱۲۸۲۱ ساختمان های فولادی پیش ساخته: مبحث ۱۱

ساختمان های فولادی که قطعات آن به طورکامل در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و اتصال آنها برای نصب در پای کار انجام می پذیرد.

۱۲۹۲۱ ساختمان های  فولادی درجا: مبحث ۱۱

ساختمان های فولادی که کلیه قطعات آن در پای کار برشکاری و مونتاژ جوشکاری شده و به وسیله اتصالات جوشی نصب می شوند.

۱۳۰۲۱ ساختمان های فولادی نیمه پیش ساخته: مبحث ۱۱

ساختمان های فولادی که برخی از قطعات آن در کارگاه ساخت، مونتاژ و جوشکاری می شوند و بقیه قطعات در پای کار ساخته شده و نصب می شوند.

۱۳۱۲۱ ساختمان های متصل: مبحث ۴

ساختمان هایی هستند که به ساختمان ملک مجاور متصل و یا حد فاصل آنها درز انقطاع بین دو بنا است.

۱۳۲۲۱ ساختمان های منفصل: مبحث ۴

ساختمانهایی هستند که بصورت “کوشک” مانند، در داخل محوطه و ملک بدون اتصال به ساختمان های پلاک های دیگر قرار دارند.

۱۳۳۲۱ ساختمان ویژه: مبحث ۲

بنایی که طرح معماری یا سازه یا تأسیسات مکانیکی و یا تأسیسات برقی آن دارای پیچیدگی یا حساسیت خاص می باشد و بنا بر ضرورت نیاز به طراحی یا محاسبه یا کنترل دقیق شرایط هوا، دما، رطوبت، پاکیزگی، فشار نسبی، صدا، ولتاژ و فرکانس خاص در یک یا چند رشته ساختمانی دارد و موارد استفاده آن نیز خاص است.

۱۳۴۲۱ سازمان: مبحث ۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور).

۱۳۵۲۱ سازمان استان: مبحث ۲

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

۱۳۶۲۱ سازه های نگهبان: مبحث ۷

به سازه هایی اطلاق میشود که برای نگهداری خاک به کار برده می شوند. این سازه ها شامل انواع دیوارها و سیستم های نگهبان هستند که در آنها عناصر سازه ای با خاک یا سنگ ترکیب شده یا از تسلیح خاک استفاده می شوند.

۱۳۷۲۱ ستون: مبحث ۱۰

عضو سازه ای عمدتاً با هدف مقاومت در مقابل نیروی محوری و یا ترکیب نیروی محوری با سایر نیروها.

۱۳۸۲۱ سطح الزامی: مبحث ۴

سطحی است که رعایت مقدار و محدودیت های آن در مقررات ملّی ساختمان الزامی شده است.

۱۳۹۲۱ سطح خالص: مبحث ۳

سطح خالص هر طبقه از ساختمان فقط به فضاهای قابل تصرف گفته شده و سطوح مربوط به فضاهای عمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارها را شامل نمی گردد.

۱۴۰۲۱ سطح علائم تصویری و تابلو: مبحث ۲۰

سطح یکپارچه درون قاب و سازه علائم تصویری و تابلو یا در صورت نبود قاب، سطح یکپارچه آگهی پیام آن است.

۱۴۱۲۱ سطح مفید کابین: مبحث ۱۵

سطح مفیدی است که برای ایستادن مسافر و یا گذاشتن بار به کار گرفته میشود و مقدار آن متناسب با ظرفیت بار یا مسافر محاسبه میشود.

۱۴۲۲۱ سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی: مبحث ۴

سطوحی هستند که جهت حداقل نورگیری و تعویض هوای طبیعی فضاها، در نظر گرفته میشوند.

۱۴۳۲۱ سیستم اضافه بار (آسانسور): مبحث ۱۵

در برخی آسانسورها برای جلوگیری از اضافه بار حسگری را به شیوه های مختلف تعبیه میکنند تا هنگام سوارشدن مسافر یا گذاشتن بار بیش از ظرفیت پیش بینی شده در کابین، ضمن اعلام خبر از حرکت آسانسور تا تخلیه بار اضافی جلوگیری شود.

۱۴۴۲۱ سیستم باربر ثقلی: مبحث ۶

قسمتی از کل سازه است که جهت تحمل بارهای ثقلی و انتقال آن به شالوده سازه به کار گرفته میشود.

۱۴۵۲۱ سیستم باربر جانبی: مبحث ۶

قسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارهای جانبی به کار گرفته میشود.

۱۴۶۲۱ سیستم ترمز ایمنی (سیستم پاراشوت): مبحث ۱۵

سیستم مکانیکی که ترجیحاً در قسمت زیرین یا بالای چارچوب (یوک) کابین یا وزنه تعادل (در صورت لزوم) قرار میگیرد و در مواقع اضطراری با افزایش غیرعادی سرعت، فعال شده و سبب توقف کابین یا وزنه تعادل بوسیله قفل شدن کابین یا وزنه تعادل به ریل ها میشود.

۱۴۷۲۱ سیستم تونلی: مبحث ۱۱

سازه های بتنی با قالب بتنی موسوم به سیستم تونلی، یکی از روشهای صنعتی اجرای ساختمان های  بتنی بوده که دیوار و سقف بطور همزمان با قالب یکپارچه اجرا میشود. قالبهای مورد استفاده، به اندازه تقریبی ابعاد فضاها هستند. برای قالب بندی یا قالب برداری، نیازی به تبدیل آنها به ابعاد کوچک نیست و با همان ابعاد اولیه و به صورت یکپارچه از فضا خارج میشوند.

۱۴۸۲۱ سیستم دوگانه یا ترکیبی: مبحث ۶

نوع سیستم سازه ای است که در آن، بارهای قائم عمدتاً توسط قابهای ساختمانی متحمل میشوند و مقاومت در برابر بارهای جانبی توسط مجموعه ای از دیوارهای برشی یا قابهای مهاربندی شده همراه با مجموعه ای از قابهای خمشی صورت میگیرد. سهم برشگیری هر یک از دو مجموعه با توجه به سختی جانبی و اندرکش آن دو، در تمام طبقات، تعیین میشود.

۱۴۹۲۱ سیستم ساختمانی: مبحث ۱۱

سیستم ساختمانی دیوار باربر که دیوارهای آن دارای قالبهای بتن دائمی بوده و این قالبها بعد از بتن ریزی، جزیی از دیوار محسوب میشود و نقش عایق حرارتی را دارد.

۱۵۰۲۱ سیستم ساختمانی با پنلهای ساندویچی: مبحث ۱۱

سیستم ساختمانی دیوار باربر که دیوارهای آن از پنلهای ساندویچی شامل دو صفحه شبکه جوش شده فولادی میباشد که یک هسته عایق در میان آن قرار گرفته و دو طرف آن بتن پاشیده میشود.

۱۵۱۲۱ سیستم ساختمانی قابهای سبک فولادی: مبحث ۱۱

سیستم ساختمانی دیوار باربر متشکل از مقاطع فولادی سرد نورد شده بوده که اجزاء آن با اتصالات پیچی یا جوشی به یکدیگر متصل میشوند.

۱۵۲۲۱ سیستم های فراخوانی آسانسور: مبحث ۱۵

نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری ساختمان میتواند متفاوت باشد و انتخاب صحیح سیستم کنترل اهمیت زیادی دارد.

۱۵۳۲۱ شاغل تمام وقت: مبحث ۲

شخصی که در بخشهای دولتی یا خصوصی یا موسسات و نهادهای عمومی به لحاظ اشتغال به کار دیگری غیر از مشاغل مربوط به این شیوه نامه از سوی کارفرما بیمه شده باشد.

۱۵۴۲۱ شخص حقوقی: مبحث ۲

شرکت خصوصی یا شرکت دولتی یا وابسته به دولت یا موسسه و نهاد عمومی غیردولتی (به غیر از شهرداریها) دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی از وزارت راه و شهرسازی.

۱۵۵۲۱ شخص حقیقی: مبحث ۲

مهندس یا کاردان فنی یا معمار تجربی یا دیپلمه های فنی دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی.

۱۵۶۲۱ شرایط دشوار ژئوتکنیکی: مبحث ۷

به شرایطی اطلاق میشود که اجرای سازه و یا ساخت پی را مشکل میسازد.

۱۵۷۲۱ شرکت: مبحث ۲

شخصیتی حقوقی که خصوصی یا تعاونی یا دولتی یا وابسته به دولت بوده و به طور قانونی در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و شأن تشکیل آن ارائه  خدمات مهندسی ساختمان مانند انجام مطالعات و طراحی، محاسبات، نظارت و اجرای کارهای ساختمانی است.

۱۵۸۲۱ شفت: مبحث ۳

فضای ارتباطی قائم بین طبقات یا بین کف تا بام ساختمان که به منظور تعبیه آسانسور، بالابر، آشپزخانه، تأمین روشنایی، انجام تهویه، عبور دادن کانالها و لوله ها، تخلیه زباله و غیره در نظر گرفته میشود.

۱۵۹۲۱ شکل پذیری: مبحث ۶

به قابلیت جذب و اتلاف انرژی و حفظ ظرفیت باربری یک سازه، هنگامی که تحت تأثیر تغییر مکانهای غیرخطی چرخ های ناشی از زلزله قرار میگیرد، اطلاق میشود.

۱۶۰۲۱ شمعک: مبحث ۱۷

وسیله ای  که با ایجاد شعله کوچکی در وسایل گازسوز، برای روشن کردن مشعل اصلی دستگاه، مورد استفاده قرار میگیرد. در اغلب وسایل گازسوز این شعله به واسطه ترموکوپل باعث باز نگهداشتن مسیر گاز نیز میشود و در صورت خاموش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع میگردد.

۱۶۱۲۱ شناسنامه فنی و ملکی ساختمان: مبحث ۲

سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد و در کلیه نقل و انتقالات ساختمان های همراه با نقشه های چون ساخت، تحویل خریداران میگردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می نمایند مطلع شوند.

۱۶۲۲۱ شیبراهه: مبحث ۳

پیاده راه با شیب حداکثر ۱ به ۲۰ که بعنوان راه دسترسی مورد استفاده واقع میشود.

۱۶۳۲۱ شیر خودکار قطع جریان گاز اضافی: مبحث ۱۷

وسیله ای که در مسیر لوله کشی گاز نصب و در صورت عبور جریان گاز بیش از حد تنظیم شده، جریان گاز را قطع می نماید.

۱۶۴۲۱ شیر خودکار قطع گاز حساس در مقابل زلزله: مبحث ۱۷

وسیله ای که در هنگام بروز زلزله با شدت از پیش تعیین شده در آن، جریان گاز را به طور خودکار قطع می نماید.

۱۶۵۲۱ شیر قبل از رگولاتور یا شیر قفلی: مبحث ۱۷

شیر سماوری گوشواره ای که قبل از رگولاتور نصب و در حالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای فشار کاری تا ۴ بار و یا ۶۰ پوند بر اینچ مربع مناسب باشد.

۱۶۶۲۱ شیشه نویسی: مبحث ۲۰

هرآگهی منصوب، منقوش و متصل به سطح شفاف ویترین و یا قرار گرفته در پشت شیشه که از بیرون قابل تشخیص باشد شیشه نویسی محسوب میشود.

۱۶۷۲۱ صاحب کار: مبحث ۲

مالک یا قائم مقام مالک کارگاه ساختمانی.

۱۶۸۲۱ صنعتی سازی: مبحث ۱۱

به روش یا روشهایی که میزان استفاده از منابع انسانی، مواد اولیه و سرمایه را در راستای پاسخ دهی به نیاز مسکن جامعه و بهره وری اقتصادی با بکارگیری فن آوریهای نوین که در یک ساختار منظم و مدولار، تشکیلات یافته و منسجم بطور کارا عمل کند، گویند.

۱۶۹۲۱ ضربه گیر (بافر) آسانسور: مبحث ۱۵

وسیله ای  ارتجاعی است که برای جلوگیری از اصابت کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاهک به کار میرود و طوری طراحی و انتخاب میشود که قسمتی از انرژی جنبشی کابین را مستهلک کند. باید توجه داشت که ضربه گیر برای متوقف کردن کابین در سقوط آزاد طراحی نشده است.

۱۷۰۲۱ ضریب انتقال حرارت: مبحث ۱۹

ضریب انتقال حرارت برابر است با توان حرارتی منتقل شده به ازاء یک درجه کلوین اختلاف دما و به سه دسته تقسیم می شود: خطی، سطحی و ساختمانی.

۱۷۱۲۱ ضریب هدایت حرارت: مبحث ۱۹

مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک مترمربع عنصری همگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار میگذرد، در زمانی که اختلاف دمای دو سطح طرفین عنصر برابر یک درجه کلوین است.

۱۷۲۲۱ طبقه: مبحث ۳

بخشی از ساختمان که بین دو کف متوالی واقع شود. در مواردی که فاصله کف تمام شده از سطح زمین طبیعی از ۱۲۰ سانتیمتر بیشتر نباشد، فضای زیر آن طبقه به عنوان زیرزمین منظور میگردد.

۱۷۳۲۱ طبقه اصلی ورودی (آسانسور): مبحث ۱۵

طبقه ایست که ورودی افراد پیاده به ساختمان از آن طریق انجام میشود و معمولاً همتراز خیابان است. چنانچه در ساختمانی دسترسی های اصلی مختلفی به یک آسانسور وجود داشته باشد پایین ترین آنها طبقه اصلی محسوب میشود.

۱۷۴۲۱ طبقه خیابان: مبحث ۳

طبقه ای از بنا که از کف خیابان یا محوطه خارج بنا حداکثر با شش پله قابل دسترس باشد.

۱۷۵۲۱ طراح: مبحث ۲

تهیه کننده نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی ساختمان براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، در حدود صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال صادره توسط وزارت راه و شهرسازی.

۱۷۶۲۱ طراحی: مبحث ۲

تمامی فعالیتها و خدمات طراح براساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان است که منجر به تهیه نقشه ها و مشخصات فنی مورد نیاز برای هر یک از مراحل مقدماتی و اجرایی کار ساختمانی و تایید آن توسط مراجع ذیربط میشود.

۱۷۷۲۱ طراحی ژئوتکنیکی: مبحث ۷

به کلیه خدمات مهندسی گفته میشود که به منظور تعیین هندسه، کنترل پایداری، ایستایی و تغییر شکلهای پی و بخش خاک آن انجام میگیرد.

۱۷۸۲۱ طول مسیر حرکت آسانسور: مبحث ۱۵

ارتفاع بین کف پایین ترین طبقه توقف آسانسور تا کف بالاترین طبقه توقف آسانسور، طول مسیر حرکت نامیده میشود.

۱۷۹۲۱ ظرفیت اشتغال: مبحث ۲

توان شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال در انجام خدمات مهندسی در مدت زمان معین.

۱۸۰۲۱ عایق حرارتی: مبحث ۱۹

مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر به طور مؤثر کاهش دهد. در مواردی، عایق حرارت میتواند، علاوه بر کاهش انتقال حرارت، کاربردهای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی داشته باشد.

۱۸۱۲۱ علائم ایمنی: مبحث ۲۰

علائمی هستندکه توسط تابلو، رنگ، علامت نورانی (روشنایی) یا علائم صوتی، ارتباط کلامی یا علائم ناشی از حرکت دست، توصیه ها و اطلاعاتی درباره ایمنی عمومی و بهداشت کار را انتقال میدهند و شامل تابلوها و علائم تصویری، علائم نورانی، علائم نوری، علائم صوتی، علائم کلامی و علائم ایمنی با حرکات دست میگردند.

۱۸۲۲۱ علمک گاز: مبحث ۱۷

قسمت عمودی و انتهایی انشعاب لوله کشی گاز که جهت نصب رگولاتور بر روی آن توسط شرکت گاز در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار میگیرد.

۱۸۳۲۱ فضا: مبحث ۴

در مقررات ملّی ساختمان، مقصود از “فضا” مکانی است که فعالیت مشخصی در آن انجام میگیرد و ممکن است در ترکیب با دیگر فضاها، یا مستقل از هم در تصرفهای مختلف استقرار یابند. تقسیم بندیهای فضاها در ارتباط مستقیم با تقسیم بندی تصرفها نمی باشند.

۱۸۴۲۱ فضاهای نیمه باز: مبحث ۴

فضاهایی مانند بالکن و ایوان، که از داخل ساختمان میتوان به آنها وارد شد و در ارتباط با هوای آزاد قرار دارند، به گونه ای که حداقل یک وجه آنها باز باشد، فضای نیمه باز محسوب میشوند.

۱۸۵۲۱ فضای ارتباط داخلی: مبحث ۴

فضایی که به منظور ارتباط بین فضاها در داخل ساختمان و تصرف مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۸۶۲۱ فضای اشتغال: مبحث ۴

فضایی است محصور برای کسب و پیشه، که باید دارای نور و تهویه (مصنوعی یا طبیعی) بوده و در برابر عوامل طبیعی حفاظت شده باشد.

۱۸۷۲۱ فضای اقامت: مبحث ۴

فضایی است محصور برای زندگی، خواب و غذا خوردن انسان، که باید دارای نور طبیعی و تهویه طبیعی باشد و در برابر عوامل طبیعی حفاظت شده باشد.

۱۸۸۲۱ فضای انبار: مبحث ۴

شامل همه فضاهایی که به منظور انبارکردن کالاها و محصولات غیرخطرناک مورد استفاده قرار میگیرند و محل اشتغال محسوب نمیشوند.

۱۸۹۲۱ فضای بهداشتی: مبحث ۴

فضایی که به منظور تأمین بهداشت در ساختمان شامل توالت، دستشویی و حمام و شستشوی وسایل نظافت و غیره مورد استفاده قرار میگیرد.

۱۹۰۲۱ فضای تأسیسات: مبحث ۴

فضایی که تجهیزات و وسایل تأسیساتی ساختمان در آن نصب میشوند. در صورت استفاده مداوم فرد یا افراد از این فضا، تابع مقررات فضاهای اشتغال میگردند.

۱۹۱۲۱ فضای تجمع: مبحث ۴

فضایی است که حداقل ۲۰ نفر در آن اقامت موقت یا اشتغال دارند و یا فعالیت جمعی در آن صورت میپذیرد.

۱۹۲۲۱ فضای توقفگاه وسایل نقلیه در ساختمان: مبحث ۴

توقفگاه های مختص وسایل نقلیه ساکنان در ساختمان های  مسکونی، توقفگاه های خصوصی محسوب گردیده و توقفگاه های مختص تصرفهای عمومی و توقفگاههایی که امکان استفاده عموم از آنها میسر است، توقفگاه عمومی محسوب میگردند.

۱۹۳۲۱ فضای کنترل شده: مبحث ۱۹

بخشهایی از فضای داخل ساختمان، از فضای زیستی و غیر آن، که به علت عملکرد خاص، به طور مداوم تا دمایی برابر، بالاتر یا پایین تر از دمای زیستگاه گرم یا سرد میشوند.

۱۹۴۲۱ فضای کنترل نشده: مبحث ۱۹

بخشهایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در برگیرنده آنها نیست (همانند درز انقطاع هوا بند شده بین دو ساختمان، راه پله ها، دالانها و پارکینگهایی که فاقد پایانه های گرمایشی و سرمایشی اند).

۱۹۵۲۱ فضای مشاع: مبحث ۴

بخشهایی از ساختمان که در انطباق با قانون تملک آپارتمانها، مالکیت آن به عموم مالکان تعلق دارد.

 ۱۹۶۲۱ قاب خمشی: مبحث ۱۰

 سیستم قاب بندی ای که مقاومت در مقابل بارهای جانبی را تأمین کرده و عمدتاً از طریق برش و خمش اعضای قاب و اتصالات آنها باعث پایداری سیستم سازه ای میشود.

۱۹۷۲۱ قاب مهاربندی شده: مبحث ۱۰

یک سیستم خرپایی متشکل از مهاربندی های همگرا و یا واگرا است که وظیفه اصلی آن، تحمل نیروهای جانبی وارد به سازه می باشد.

۱۹۸۲۱ قانون: مبحث ۲

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفندماه ۱۳۷۴

۱۹۹۲۱ قسمت برقدار: مبحث ۱۳

هر سیم یا هادی دیگری که با نیت برقدار شدن آن در بهره برداری عادی مورد استفاده قرار میگیرد و شامل هادی خنثی نیز می باشد ولی به طور قراردادی هادی مشترک حفاظتی/خنثی (PEN) را شامل نمیشود.

۲۰۰۲۱ قسمت هادی بیگانه: مبحث ۱۳

بدنه هادی ای است که جزء تأسیسات الکتریکی نمی باشد، ولی قادر است پتانسیلی را که معمولاً پتانسیل زمین است در معرض تماس قرار دهد. (در اثر بروز اتصالی برقدار گردد.)

۲۰۱۲۱ کابین آسانسور: مبحث ۱۵

جزیی از آسانسور است که مسافر، بار یا هر دو را در خود جای میدهد کابین دارای کف برای ایستادن، دیواره هایی برای حفاظت مسافرین یا بار سقف و معمولاً دارای در میباشد.

۲۰۲۲۱ کاردان فنی و یا معمار تجربی: مبحث ۲

شخص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار کاردانی یا تجربی از وزارت راه و شهرسازی.

۲۰۳۲۱ کارگاه ساخت: مبحث ۱۱

محلی مناسب که دارای امکانات و تجهیزات کافی برای عملیاتی مانند برشکاری، سوراخکاری، جوشکاری، خمکاری و همچنین نیروی انسانی ماهر باشد، به نحوی که ساخت قطعات تحت نظر گروه کنترل کیفیت به صورت مطلوب انجام پذیرد.

۲۰۴۲۱ کارگر ماهر: مبحث ۲

شخص حقیقی دارنده پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

۲۰۵۲۱ کف: مبحث ۱۹

عنصر ساختمانی افقی که در بالا با فضایی کنترل شده، و در پایین با خاک، فضای کنترل نشده یا فضای خارجی در تماس است. کف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب میشود.

۲۰۶۲۱ کلید آتش نشان (آسانسور): مبحث ۱۵

کلیدی است که در مواقع ضروری از جمله تخلیه افراد مسن، معلول وغیره توسط آتش نشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آن (راهبر داخل کابین) صورت می گیرد.

۲۰۷۲۱ کنترل کننده مکانیکی سرعت (گاورنر): مبحث ۱۵

وسیله ای مکانیکی است که از طریق سیم بکسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی (پاراشوت) کابین یا وزنه تعادل (در صورت وجود) وصل است تا در موقع افزایش سرعت از حد تعیین شده قفل کرده و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور، سیستم ترمز ایمنی را فعال نماید.

۲۰۸۲۱ گازهای دودکش: مبحث ۱۷

آمیخته ای از محصولات احتراق و هوای اضافی که از دستگاه گازسوز دارای دودکش خارج میشود.

۲۰۹۲۱ گروه کنترل کیفیت: مبحث ۱۱

مجموعه ای از افراد واجد شرایط با تخصص و تجربه کافی در کاربرد استانداردهای ویژگیهای هندسی و مکانیکی و شیمیایی مصالح فولادی، جوش، روشهای جوشکاری، عملیات ساخت و عملیات نصب که مجهز به وسایل لازم برای اندازه گیری ویژگیهای مورد نظر باشند.

۲۱۰۲۱ گره: مبحث ۱۰

محل برخورد دو یا چند عضو به یکدیگر است.

۲۱۱۲۱ لاپه: مبحث ۱۰

عضو سازه ای افقی که عرشه سقف بدان تکیه داشته و عمدتاً تحت اثر بارهای ثقلی در معرض خمش قرار میگیرند.

۲۱۲۲۱ لوله رابط دودکش: مبحث ۱۷

لوله کشی به صورتی که برای دسترسی به آن نیاز به باز کردن دریچه یا برداشتن مانعی باشد.

۲۱۴۲۱ لوله کشی دفنی: مبحث ۱۷

لوله کشی است که در زیر سطح زمین و در داخل کانال حفاری شده اجرا میشود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه خاک و مصالح اطراف لوله ها میباشد.

۲۱۵۲۱ لوله کشی رابط: مبحث ۱۷

لوله کشی روکار از خروجی رگولاتور تا کنتور گاز می باشد.

۲۱۶۲۱ لوله کشی روکار: مبحث ۱۷

لوله کشی گاز به صورتی است که دسترسی به آن مستقیم و نیازی به حفاری، تخریب، باز کردن، برداشتن و یا جابجا کردن هیچ مانعی نبوده و قابل رؤیت باشد.

۲۱۷۲۱ مانع حریق: مبحث ۳

صفحه یا پرده ای سرتاسری که به صورت قائم (مانند دیوار) یا افقی (مانند سقف) با زمان مشخصی از مقاومت حریق برای جلوگیری از گسترش آتش و دود از فضایی به فضای دیگر به کار گرفته میشود. این صفحات همچنین ممکن است برای حریق بند کردن بازشوها نیز مورد استفاده قرار گیرند.

۲۱۸۲۱ مجتمع ساختمانی: مبحث ۲

سامانه ای واحد متشکل از دو یا چند ساختمان مجاور هم

۲۱۹۲۱ مجرای خارجی نور و هوا: مبحث ۴

مجرایی منتهی به فضای باز در مجاورت زیرزمین و به منظور تأمین نور و هوای آن است که با تعبیه بازشوهایی به آن (در انطباق با تعویض هوای طبیعی در مبحث چهاردهم مقررات ملّی ساختمان)، تأمین نور و هوای فضاهای واقع در زیرزمین را بر عهده دارد.

۲۲۰۲۱ مجری: مبحث ۲

شخص دارای مجوز دفتر اجرای ساختمان یا پروانه اشتغال شخص حقوقی از وزارت راه و شهرسازی.

۲۲۱۲۱ مجزا سازی افقی: مبحث ۳

فاصله مشخص بین دیوارهای خارجی بنا تا مرز مالکیت یا سایر بناهای همسایگی، اعم از خصوصی، عمومی و خیابان که به منظور تأمین فضای باز لازم در نظر گرفته میشود.

۲۲۲۲۱ مجموعه ساختمانی: مبحث ۴

چند ساختمان یا مجتمع ساختمانی که در یک محوطه قرار دارند.

۲۲۳۲۱ محدوده آسایش (حرارتی): مبحث ۱۹

شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود %۸۰ ساکنان یا استفاده کنندگان در آن احساس آسایش دارند.

۲۲۴۲۱ محصولات احتراق: مبحث ۱۷

آنچه که در نتیجه احتراق بدست می آید، به انضمام گازهای بی اثر، به غیر از هوای اضافی.

۲۲۵۲۱ محفظه احتراق: مبحث ۱۷

بخشی از دستگاه گازسوز است که عمل احتراق در آن انجام میشود.

۲۲۶۲۱ محوطه باز: مبحث ۳

فضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و بوسیله ساختمان محصور نشده باشد. محوطه باز باید برای جای دادن متصرفان بنا کافی باشد و اندازه و محل آن به گونه ای باشد که به هنگام بروز حریق، مأموران آتشنشانی و ایمنی بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند. محوطه باز باید در تمام اوقات شبانه روز از هر گونه موانع خالی باشد.

۲۲۷۲۱ مدار: مبحث ۱۳

مجموعه ای از تجهیزات الکتریکی در یک تأسیسات است که از منبع واحدی تغذیه نموده و به کمک وسایل حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریانها حفاظت شده باشد.

۲۲۸۲۱ مدت زمان طراحی: مبحث ۲

مدت زمان مندرج در قرارداد منعقده بین طراح و صاحب کار برای تهیه طرح مقدماتی و اجرایی مورد قرارداد.

۲۲۹۲۱ مدت زمان نظارت: مبحث ۲

مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحبکار برای انجام کار نظارت تعیین میشود.

۲۳۰۲۱ مراحل کنترل کیفیت: مبحث ۱۱

مراحلی از کار است که در پایان این مراحل برای ورود به مرحله بعدی تائیدیه مرحله قبل توسط اشخاص یا مؤسسات مسئول کنترل کیفیت ضروری است.

۲۳۱۲۱ مشتری: مبحث ۲

بهره بردار یا خریدار یا پیش خریدار یک یا چند واحد از ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی.

۲۳۲۲۱ مشعل گاز: مبحث ۱۷

وسیله ای که گاز یا مخلوط گاز و هوا را برای ایجاد شعله به محفظه احتراق منتقل می نماید.

۲۳۳۲۱ مصالح غیرریزنده: مبحث ۴

مصالحی هستند که اگر به هر صورت شکسته شده و یا از محل خود جدا شوند، امکان ریزش قطعات آنها وجود نداشته باشد.

۲۳۴۲۱ معبر عمومی: مبحث ۳

خیابان، کوچه یا موارد مشابهی از کاربرد زمین که به طور دائم در تصرف و استفاده عموم قرار گرفته و اساساً از آن طریق بتوان بدون مانع به سایر قسمتهای شهر رفت و آمد نمود.

۲۳۵۲۱ مقام قانونی مسئول: مبحث ۳

مقام دارای صلاحیت قانونی و مسئول، سازمان، دفتر یا فردی است که مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روشها را به عهده بگیرد که در این مقررات با مفاهیمی گسترده به کار برده شده است، زیرا کارگزاران و نمایندگان صلاحیت دار و تصویب کننده به تناسب مسئولیتهایشان متفاوت هستند.

۲۳۶۲۱ مقاومت حرارتی: مبحث ۱۹

نسبت ضخامت لایه به ضریب هدایت حرارتی آن، مقاومت حرارتی جدار متشکل از چند لایه مساوی با مجموع مقاومتهای هر یک از لایه هاست.

۲۳۷۲۱ مقاومت سازه ای: مباحث ۹ و ۱۰

ظرفیت نهایی یک عضو سازه ای برای تحمل نیروهای وارده.

۲۳۸۲۱ مقاومت کل اتصال زمین (مقاومت کل زمین): مبحث ۱۳

مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین است و جرم کلی زمین.

۲۳۹۲۱ مکانیزم سازه ای: مبحث ۱۰

سیستم سازه ای شامل تعداد کافی مفاصل واقعی، مفاصل پلاستیک و یا هر دوی آنها، که قابلیت تقسیم به چند پیکر صلب را داشته باشد.

۲۴۰۲۱ مواد سوختنی: مبحث ۱۴

موادی ساخته شده از چوب، کاغذ فشرده، الیاف گیاهی، پلاستیک و دیگر مواد مشابه و یا دارای روکشی از این مواد، که در تماس با شعله آتش خواهند سوخت.

۲۴۱۲۱ مواد غیر سوختنی: مبحث ۱۴

موادی جز »مواد سوختنی«، باید توجه داشت که مواد »غیر سوختنی« با مواد »نسوز« تفاوت دارند.

۲۴۲۲۱ مهاربند: مبحث ۱۰

اعضای محوری که در قابهای فولادی ساختمانها برای تحمل بارهای جانبی (زلزله) مورد استفاده قرار میگیرند. انواع مهاربند عبارتند از:

۱- مهاربند همگرا

۲- مهاربند همگرای ضربدری

۳- مهاربند همگرای قطری

۴- مهاربندی همگرای V و Λ (شورون)

 ۵- مهاربند همگرای K

۶- مهاربند واگرا

۲۴۳۲۱ مهتابی (تراس): مبحث ۴

سطح روبازی از ساختمان، بر بام طبقه زیرین، که سقف بخشهایی از طبقات آن است.

۲۴۴۲۱ میان طبقه: مبحث ۳

طبقه ای واقع بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان که حداکثر یک سوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد.

۲۴۵۲۱ ناپایداری: مبحث ۱۰

حالت حدی حاصله در بارگذاری اجزای سازه ای، قاب یا سازه، که در آن تغییر مختصری در هندسه یا بارها منجر به جابجائی های قابل ملاحظه میشود.

۲۴۶۲۱ ناظر: مبحث ۲

شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال نظارت دریک یا چند رشته از رشته های ساختمان.

۲۴۷۲۱ ناظر هماهنگ کننده: مبحث ۲

شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال و صلاحیت نظارت در رشته معماری یا عمران است که بر اساس شرح خدمات مهندسان رشته های ساختمان، مسوول هماهنگی بین تمامی ناظران رشته های هفتگانه مندرج در قانون در هر ساختمان یا مجتمع یا مجموعه ساختمانی و تسلیم کننده گزارشهای مرحله ای کار به شهرداری، سازمان استان و یا سایر مراجع ذیربط می باشد. مدیرعامل شرکت یا مسوول واحد ناظر هماهنگ کننده شخص حقوقی خواهد بود.

۲۴۸۲۱ نرده محافظ: مبحث ۳

حایل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع طراحی شده باشد.

۲۴۹۲۱ نشت هوا: مبحث ۱۹

ورود یا خروج هوا در ساختمان، از منافذ و مجراهایی غیر از محلهایی که برای تعویض هوا پیش بینی شده است.

۲۵۰۲۱ نظارت: مبحث ۲

مجموعه خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی و تأسیساتی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان، نقشه ها، محاسبات و مشخصات فنی منضم به آن براساس مقررات ملّی ساختمان و اصول مهندسی و رعایت ضوابط ایمنی و حفاظت کارگاه ساختمان انجام میپذیرد.

۲۵۱۲۱ نگهدارنده ریل ها: مبحث ۱۵

رابطی است که ریل ها را به سازه و دیواره چاه آسانسور متصل میکند و برای اتصال آن از بست مخصوص و پیچ و مهره استفاده میشود.

۲۵۲۲۱ نمای ساختمان: مبحث ۴

بخشی از جداره خارجی ساختمان است که در معرض دید قرار دارد.

۲۵۳۲۱ نمای شیشه ای: مبحث ۴

در صورتی که نمای ساختمان دارای پوشش حداقل ۶۰ درصد از شیشه باشد، نمای شیشه ای نامیده و به دو دسته تقسیم میشود.

۲۵۴۲۱ نیروی انسانی ماهر: مبحث ۱۱

اعضای گروه ساخت و نصب که هر یک به تناسب وظیفه محوله باید دارای تخصص، تجربه و توان کافی بنا به تائید مراجع ذیصلاح باشند.

۲۵۵۲۱ وزنه تعادل (آسانسور): مبحث ۱۵

وزنه یا ترکیبی از وزنه ها است که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت آسانسور به کار میرود.

۲۵۶۲۱ واحد فنی: مبحث ۲

واحد فنی موضوع ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی.

۲۵۷۲۱ وصله: مبحث ۱۰

اتصال بین دو عضو سازه ای که از انتها به هم متصل شده اند تا عضوی بلندتر را بوجود آورند.

۲۵۸۲۱ ولتاژ تماس: مبحث ۱۳

ولتاژی است که به هنگام بروز خرابی در عایقبندی، بین قسمتهایی که همزمان قابل لمس می باشند، ظاهر شود.

۲۵۹۲۱ هادی حفاظتی: مبحث ۱۳

هادی است که برای حفاظت در برابر برق گرفتگی لازم میباشد و هر یک از اجزای زیر را از نظر الکتریکی به هم وصل میکند:

بدنه های هادی، قسمتهای هادی بیگانه، ترمینال اصلی اتصال به زمین، الکترود زمین، نقطه زمین شده منبع تغذیه، نقطه خنثی مصنوعی

۲۶۰۲۱ هادی خنثی: مبحث ۱۳

هادی ای است که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و میتواند در انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده کرد.

۲۶۱۲۱ هادی مشترک حفاظتی/خنثی: مبحث ۱۳

هادی ای است زمین شده که به صورت اشتراکی هر دو وظیفه هادیهای حفاظتی (PE) و خنثی (N) را انجام دهد.

۲۶۲۲۱ هوابندی: مبحث ۱۹

جلوگیری از ورود و خروج هوا، از طریق پوسته یا درزهای عناصر تشکیل دهنده آن.

۲۶۳۲۱ هواگیری: مبحث ۱۷

جایگزین کردن هوای درون دستگاه یا لوله کشیها با گاز و یا برعکس، جایگزین کردن گاز درون دستگاه یا لوله کشیها با هوا یا گازهای دیگر مانند گازهای بی اثر.

 ۲۶۴۲۱ هوای احتراق: مبحث ۱۷

هوایی که برای احتراق در قبل و بعد از مشعل با سوخت مخلوط میگردد.

۲۶۵۲۱ هوای اضافی: مبحث ۱۷

هوایی که علاوه بر هوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور کرده و برای سوخت کامل لازم است.

۲۶۶۲۱ هوای تهویه: مبحث ۱۷

هوایی که برای ایجاد جریان هوای تازه داخل اتاق محل نصب دستگاه، به آنجا وارد میگردد.

۲۶۷۲۱ هوای رقیق کننده: مبحث ۱۷

هوایی که برای رقیق کردن گازهای حاصل از احتراق و تنظیم جریان دودکش از طریق دهانه کلاهک تعدیل جریان دودکش، وارد دودکش میشود.

۲۶۸۲۱ یوک کابین (آسانسور): مبحث ۱۵

قاب نگهدارنده ای است که کف کابین، ترمزهای ایمنی، کفشکها و سیم بکسلها به آن متصل میشوند.