دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱-۵ ویژگیها و مشخصات فنی

۴۳۱۵ : تولیدکنندگان و واردکنندگان مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید ویژگیها و مشخصات فنی آنها را برابر استانداردهای مربوط و معیارهای پذیرفته شده در این مبحث، معتبر بشمرند و در صورت درخواست مصرف کننده؛ تولیدکننده، توزیع کننده و یا واردکننده ملزم به ارائه مشخصات است.