دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱-۵ مطابقت با استاندارد

۱۶۱۵ : طراحان و مجریان با توجه به محدوده کاربرد مصالح مورد نظر باید، در نقشه ها و مدارک فنی مربوط، ویژگیها و مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی را تعیین کنند.

۲۶۱۵ : استفاده از مواد و مصالح و فرآورده های ساختمانی غیر مطابق با مشخصات و معیارهای پذیرفته شده در این مبحث، مجاز نیست.

۳۶۱۵ : استفاده از مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی مستعمل، در صورت مطابقت مشخصات فنی آنها با معیارهای پذیرفته شده در این مبحث و توجه به نوع مصرف آنها بلامانع است.