دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۷-۱-۵ استفاده مجدد

۳۶۱۵ : استفاده از مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی مستعمل، در صورت مطابقت مشخصات فنی آنها با معیارهای پذیرفته شده در این مبحث و توجه به نوع مصرف آنها بلامانع است.