دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۵ انبار کردن

مواد، مصالح و فرآورده های ساختمانی باید به گونه ای انبار شود که دسترسی به آنها آسان باشد.

مصالحی که زودتر وارد شده، باید زودتر نیز خارج و مصرف شود و با مصالح دیگر مخلوط نشود. محیط نگهداری آنها نیز نباید سبب از میان رفتن ویژگیها و مشخصات فنی آنها شود. با توجه به نوع مصالح بایستی تمهیدات لازم جهت اطفاء حریق در بروز احتمال آتش سوزی پیش بینی و فراهم گردد.