دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۲۵ : در فرآیند آجرکاری در ساختمان، برای حفظ محیط زیست، توجه شود که در عملیات کارگاهی مانند اندازه کردن، برش، ساب حداقل دورریز انجام شود. توصیه میشود، برای کاهش دور ریز، از آجرهای نیمه و سه چهارم تولید شده در کارخانه استفاده شود.

۲۴۲۵ : بریدن آجر در کارگاه ساختمانی باعث آلودگی هوا میشود.