دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۲-۵ سازگاری

۱۵۲۵ : از مصرف آب شور برای شستن اجزای آجرهای چیده شده با ملات سیمانی باید خودداری شود.

۲۵۲۵ : از پاشیدن گچ بر روی اجزای آجری که با ملات سیمانی چیده شده است، به خصوص در مناطق مرطوب، باید خودداری شود.

۳۵۲۵ : هنگام اجرای ساختمان، از قرار دادن مستقیم مصالحی که در برابر رطوبت فسادپذیرند (مانند چوب) بر روی آجر باید خودداری شود.