دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۳-۵ سازگاری

ترکیبات شیمیایی سایر مصالح معمولاً تاثیر نامطلوب بر مشخصات بلوکهای سفالی ندارد. همچنین بلوکهای سفالی نیز اثر نامطلوبی بر خواص سایر مصالح نمیگذارند.