دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۵-۴-۵ سازگاری

کاشی با سایر مصالح ناسازگاری ندارد.