دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۶-۲-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۲۵ : آجرهای مهندسی و نما باید روی طَبق (پالت) چوبی و با پوشش نایلونی بسته بندی شوند.

۲۶۲۵ : بارگیری، حمل و باراندازی انواع آجر باید با دقت انجام شود، تا ضایعات آنها به حداقل ممکن برسد.

۳۶۲۵ : آجرها، هنگام حمل و نقل، باید به صورتی بسته بندی یا چیده شود که از ایجاد ضایعات جلوگیری کند.

۴۶۲۵ : آجرها را باید در محل تمیز و سرپوشیده به طور جدا از هم دسته بندی  کرد و آنها را از خاک، مواد مضر، رطوبت و یخ و برف دور نگه داشت.