دسته‌بندی نشده · خرداد ۱۹, ۱۳۹۹ ۰

۶-۴-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

کاشیها در جعبه های مقوایی بسته بندی میشوند. برخی مشخصات فنی و درجه آن مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۶۲۷۲، با رنگ ثابت و قابل رؤیت بر روی جعبه ها ثبت شده است.