دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۱-۶-۵ تعریف

سنگدانه مصالحی طبیعی، مصنوعی یا بازیافت شده، مانند ماسه، شن، سنگ شکسته، یا سرباره کوره بلند ذوب آهن و خاک رس منبسط شده دانه ای است که در تولید فرآورده های ساختمانی، مانند بتن، بکار میرود.