دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۰, ۱۳۹۹ ۰

۴-۵-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۵۵ : استفاده از سنگ در ساختمان، یا نوع مصالح، یا روش اجرا، نباید خطری برای بهداشت و سلامتی افراد و محیط زیست ایجاد کند. در صورت احتمال هرگونه تابش مضر از سنگ، آن را باید مورد بررسی و آزمایش قرار داد. عملیات ساخت و ساز و دفع ضایعات نباید موجب آلوده شدن محیط زیست، آب، خاک و فضای سبز در محیط پیرامون ساختمان گردد.

۲۴۵۵ : برش سنگ بایستی در یک محیط سرپوشیده با استفاده از آب انجام پذیرد.

۳۴۵۵ : در هنگام برش سنگ بایستی از ماسک استفاده شود.