دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۴-۶-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۶۵ : مصالح سنگی را نباید از سواحل دریاها و رودخانه ها  تأمین کرد. برای حفظ محیط زیست، لازم است از ذخایر مخلوط رودخانه ها ی متروک و منابع کوهی استفاده شود. در فرایند تولید، باید از انتشار گرد وخاک زیاد در کارگاه تولید سنگدانه جلوگیری شود. یکی از این روشهای جلوگیری از آن آب پاشی بر روی سرند اول این کارگاه ها است.

۲۴۶۵ : در صورت مطابقت مشخصات سنگدانه شکسته بازیافتی از آوارهای ساختمانی با ویژگیهای استاندارد سنگدانه بتن میتوان، برای کمک به حفظ محیط زیست، در ساخت بتن، از آنها به جای بخشی از سنگدانه طبیعی (با طرح اختلاط مناسب) استفاده کرد.