دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۱, ۱۳۹۹ ۰

۶-۶-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۶۵ : سنگدانه باید، قبل از مصرف در بتن و ملات، در جای مناسبی انبار شود. سنگدانه نباید، برای بتن ریزی در هوای سرد، در معرض یخبندان و رطوبت و، در بتن ریزی  در هوای گرم، در معرض تابش مستقیم خورشید قرار گیرد.

۲۶۶۵ : سنگدانه نباید در جایی یا به گونه ای انبار شود که به مواد خارجی و زیان آور آلوده گردد.

۳۶۶۵ : حمل و نگهداری سنگدانه ها نباید سبب جدا شدگی  آنها شود. هنگام حمل، لازم است سنگدانه، در پوشش یا درون مخزن قرار گیرد، تا میزان آلودگی کاهش یابد. سطح انبار و تجهیزات حمل نیز باید تمیز باشد.

۴۶۶۵ : شرایط باید به گونه ای باشد که سنگدانه ها شکسته نشوند.

۵۶۶۵ : شنهای با حداکثر اندازه بیش از ۳۸ میلیمتر، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۲۵ میلیمتر نگهداری شوند. شنهای با حداکثر اندازه ۳۸ میلیمتر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از ۱۹ میلیمتر نگهداری شوند. این کار امکان جدا شدن دانه ها  از یکدیگر را کاهش میدهد.

۶۶۶۵ : دیواره های تقسیم دپوی مصالح سنگی باید به گونه ای مقاوم و پایدار باشد که در صورت خالی بودن یک قسمت و پر بودن قسمت مجاور، دیواره بر اثر رانش سنگدانه ها تخریب یا جابجا نشود.

۷۶۶۵ : در هنگام بارش و یا یخبندان، باید سنگدانه های واقع در فضای آزاد با برزنت یا ورقه های پلاستیکی پوشانیده شود.

۸۶۶۵ : روی سنگدانه های واقع در فضای آزاد، سایبان درست شود.

۹۶۶۵ : شیب مخروطهای دپوی شن و ماسه نباید زیاد باشد زیرا شیب زیاد دپوها موجب جدا شدن دانه های ریز و درشت از هم میشود.

۱۰۶۶۵ : سنگدانه ها تا حد امکان باید به صورت لایه هایی با ضخامت یکسان بر روی یکدیگر ریخته شده و انبار شوند. سنگدانه ها باید با لودر یا وسایل مناسب دیگر به گونه ای برداشته شوند که هر بار قسمتهایی از همه لایه های  افقی برداشته شوند.

۱۱۶۶۵ : در صورت تخلیه سنگدانه ها هنگام باد، باید تدابیری اتخاذ گردد که از جدا شدن ذرات ریز جلوگیری شود.

۱۲۶۶۵ : محل دپوی شن و ماسه باید به گونه ای باشد که همواره امکان تخلیه آب مازاد آنها وجود داشته باشد.

۱۳۶۶۵ : سنگدانه های انبار شده در دپو باید حداقل ۱۲ ساعت در محل باقی مانده و سپس مصرف شود. این امر موجب میشود که رطوبت سنگدانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد.

۱۴۶۶۵ : سیلوی ذخیره سنگدانه ها حتی المقدور  باید با مقطع مربع یا دایره و شیب مخروط یا هرم تحتانی آن کمتر از ۵۰ درجه باشد. مصالح سنگی باید به صورت قائم در داخل سیلو ریخته شود تا از برخورد مواد سنگی با کناره های  سیلو جلوگیری شده و دانه ها  از هم جدا نشوند.

۱۵۶۶۵ : در صورتی که سیلوی ذخیره سنگدانه ها پر باشد امکان شکسته شدن سنگدانه ها و تغییر دانه بندی آن کاهش می یابد. برای خالی کردن سنگدانه ها به داخل سیلو، باید از نردبان ویژه مصالح سنگی استفاده شود.

۱۶۶۶۵ : در صورتی که شرایط به گونه ای باشد که امکان شکسته شدن سنگدانه ها در حین جابجا کردن یا انبار کردن وجود داشته باشد، باید قبل از ساخت بتن با این سنگدانه ها، بار دیگر آنها را دانه بندی کرد.

۱۷۶۶۵ : ضوابط مربوط به جلوگیری از جدا شدن سنگدانه ها باید در مورد سنگدانه های گرد گوشه که بیشتر مستعد این امر هستند، جدی تر رعایت شود.

۱۸۶۶۵ : هنگام تحویل هر محموله از سنگدانه های وارده به کارگاه، باید مشخصات مذکور در اسناد تحویل سنگدانه ها با مشخصات سفارش داده شده و نیز سنگدانه های وارده بررسی، مقایسه و انطباق آن کنترل شود.

۱۹۶۶۵ : درهنگام تحویل هر محموله از سنگدانه های وارده به کارگاه، باید وضعیت ظاهری آن ها از نظر اندازه، شکل دانه ها  و ناخالصیهای آن با چشم کنترل شود.