دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

ماده : ۲ کلیات

۲۱  شرایط لازم برای تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار اشخاص حقوقی :

الف – شخص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان باشند.

ب – حداقل دونفرازاعضای هیات مدیره یا مدیران شخص حقوقی دارای پروانه اشتغال به کارمهندسی در رشته های اصلی ساختمان و شاغل تمام وقت در دفتر مشاور باشد.

پ-پروانه اشتغال حقوقی بنام مهندسین مشاور با مدیریت مدیر عاملی که حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در یکی از رشته های اصلی یا مرتبط یا مدیریت موضوع این قانون باشد.

تبصره : مدیران عامل شرکت های مهندسین مشاور که قبل از اسفندماه سال ۷۴ در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشخیص صلاحیت شده اند مشمول بند (پ) نمی باشند.

۲۲   مدارک مورد نیاز برای صدور پروانه صلاحیت :

الف – گواهی تأیید صلاحیت در رشته یا رشته های مورد درخواست از سازمان مدیریت

ب تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان.

  • – تصویر پروانه اشتغال به کار اعضای هیأت مدیره، شرکا ، شاغلین و مدیرعامل ( در صورت دارابودن پروانه اشتغال ) حداقل دو نفر .

ت – تصویر شناسنامه اعضای هیات مدیره.

ث – ارائه خود اظهاری مبنی بر شاغل تمام وقت بودن یا نیمه وقت بودن شاغلین در شرکت در دفاتر اسناد رسمی.

ج – فیش بانکی مربوط به پرداخت عوارض صدور پروانه اشتغال.