دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۳-۷-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

هنگام کار با سیمان، باید از دستکش، عینک و ماسک حفاظتی استفاده شود.