دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۴, ۱۳۹۹ ۰

۴-۸-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۸۵ : در تماس مستقیم با مواد افزودنی بایستی از دستکش مناسب استفاده نمود و از تماس آنها با بدن جلوگیری نمود.

۲۴۸۵ : در دفع مواد افزودنی بایستی تدابیر کافی اندیشیده شود تا از آلوده شدن محیط زیست با این مواد ممانعت گردد.