دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۰-۵ دسته بندی

۱۲۱۰۵ :  انواع گچ ساختمانی، اندودهای گچی آماده و اندودهای گچی ساختمانی ویژه و مشخصات آنها بر اساس کاربرد، در جدول ۱-۱۰-۵ ارائه شده است.

 

جدول ۱۱۰۵ انواع گچ ساختمانی، اندودهای گچی آماده و اندودهای گچی ساختمانی ویژه و مشخصات آنها بر اساس کاربرد

دسته بندی

مشخصات بر اساس کاربرد

گچ ساختمانی

 

گچ ساختمانی برای مصارف عمومی

(مانند گچ زیر کار)

 

گچ ساختمانی برای سفیدکاری گچ

گچ ساختمانی برای فرآورده های گچی پیش ساخته برای استفاده در تولید بلوکهای گچی، صفحات روکشدار گچی، سقفپوشهای گچی

اندودهای گچی

آماده

 

گ-۱

اندود گچ ساختمانی

حداقل ۵۰ درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سنگدانه معمولی

 

گ-۲

 

اندود ساختمانی پایه گچی

 

حداکثر ۵۰ درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سنگدانه معمولی

 

گ-۳

 

اندود گچ ساختمانی- آهک

 

مخلوط گچ – آهک ساختمانی (مطابق ترکیبات اندودهای گچی گ-۱ وگ-۲ و با حداقل ۵ درصد آهک ساختمانی، دارای افزودنی و سنگدانه)

 

گ-۴

 

اندود گچ ساختمانی سبک وزن

 

حداقل ۵۰ درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سبکدانه

 

گ-۵

 

اندود ساختمانی پایه گچی سبک وزن

 

حداکثر ۵۰ درصد گچ ساختمانی دارای افزودنی و سبکدانه

 

گ-۶

 

اندود گچ ساختمانی – آهک

 

مخلوط گچ – آهک ساختمانی سبک وزن (مطابق ترکیبات اندودهای گچی گ-۴ و گ-۵ و با حداقل ۵ درصد آهک ساختمانی، دارای افزودنی و سبکدانه)

 

 

۲۲۱۰۵ : مهمترین فرآورده های گچی به شرح زیر میباشند:

۱۲۲۱۰۵ بلوک گچی

بلوک گچی فرآورده  ای ساختمانی است که از گچ ساختمانی فرآوری شده و آب تولید میشود. در این بلوک ممکن است از الیاف، پرکننده ها، سنگدانه ها یا سایر افزودنیهای غیرزیان آور نیز استفاده گردد. بلوک گچی به شکل مکعب مستطیل، با سطوح کاملاً صاف، و دارای کام و زبانه بر روی حداقل دو لبه مخالف آن است، تا اتصال این قطعات بر روی یکدیگر به آسانی صورت پذیرد. کاربرد عمده بلوک گچی در ساخت تیغه های  غیرباربر، یا پوشش مستقل دیوار، و محافظت ستونها، چاه آسانسور و غیره در برابر آتش میباشد. بلوکهای گچی بر حسب جرم مخصوص خشک در سه رده جرم مخصوص کم، متوسط و زیاد و بر حسب جذب آب در سه رده H1، H2 و H3 و بر حسب مقاومت در دو رده A و R قرار میگیرند. رده بندی بلوکهای گچی بر حسب جرم مخصوص و جذب آب در جدول ۲-۱۰-۵ ارائه گردیده است. رده بندی بر اساس مقاومت در استاندارد ملی ایران شماره ۲۷۸۶ ارائه شده است.

بلوکهای سبک گچی از گچ ساختمانی صنعتی، سنگدانه های سبک و مواد پلیمری محلول در آب، و آب ساخته شده و در اعضای غیرباربر ساختمانی مورد استفاده  قرار میگیرد. در بلوک سبک گچی ممکن است از الیاف، پرکننده ها، سنگدانه ها یا سایر مواد افزودنیهای غیرزیان آور استفاده شود. کاربرد عمده این بلوکها در ساخت تیغه های  غیرباربر یا پوشش مستقل دیوار و سقف تیرچه میباشد.

 

جدول ۲۱۰۵ رده بندی بلوکهای گچی بر حسب جرم مخصوص و جذب آب

رده جذب آب

رده

جذب آب*، درصد

رده جرم  مخصوص

رده

جرم مخصوص خشک* کیلوگرم بر مترمکعب

H1

 

جرم مخصوص زیاد

۱۱۰۰-۱۵۰۰

H2

 

جرم مخصوص متوسط

۸۰۰-۱۱۰۰

H3

 

جرم مخصوص کم

۶۰۰-۸۰۰

*روش آزمون بر اساس استاندارد شماره ۲۷۸۶ میباشد.

 

 

۲۲۲۱۰۵ تخته (صفحه) روکش دار گچی

فرآورده ای مستطیل شکل و مسطح، متشکل از یک هسته گچی که با ورقه های کاغذ صنعتی (کرافت) پوشش داده شده و به خوبی به آنها چسبیده است. با توجه به نوع استفاده از صفحه، نوع سطوح کاغذی تغییر می کند. هسته گچی ممکن است دارای مواد افزودنی برای ایجاد خصوصیات عملکردی ویژه باشد. از صفحات روکش دار گچی، بسته به نوع، اندازه، ضخامت و شکل لبه، برای تیغه چینی خشک، ساخت سقف های کاذب، دیوار جداکننده آزاد و یا پوشش قطعات سازه، مانند ستون ها و تیرها، استفاده می شود.

صفحات روکش دار گچی، از نظر ابعاد، نوع لبه و وزن، مختلف است و در انواع مقاوم در برابرآتش، با جذب آب کم، با تراکم کنترل شده، با سختی سطحی زیاد و با مقاومت خمشی زیاد تولید می شوند.

صفحات روکش دار گچی مسلح شده با الیاف از یک هسته گچی تشکیل میشوند که کاملا به شبکه الیافی بافته یا نبافته از جنس معدنی یا غیرمعدنی چسبیده است. این صفحات میتوانند متشکل از یک یا چند لایه باشند.

پنل مرکب صفحات روکشدار گچی عایق حرارتی/ صوتی: پنل ساخته شده از فرآورده  عایقکاری که درون صفحات روکشدار گچی لایه گذاری شده است. این پنلها ممکن است دارای مواد کاهش دهنده نفوذ بخارآب یا بدون آن باشند.

پنل مرکب صفحات روکش دار گچی عایق حرارتی/ صوتی، در دو رده ۱ و ۲ تولید میشود. رده۱ با چسباندن یکی از فرآورده های عایقکاری مانند فوم پلی استایرن منبسط (EPS)، فوم پلی استایرن اکسترود شده (XPS)، فوم پلی یورتان صلب ( پلیایزوسیانات، پلی ایزوسیانورات) PUR) و (PIR، فوم فنولیک (PF)، به صفحات روکش دار گچی ساخته میشود و رده دو با چسباندن پشم معدنی (MW) به صفحات روکشدار گچی ساخته میشود.

۳۲۲۱۰۵ سقف پوشهای گچی

قطعاتی پیش ساخته از گچ با لبه داخلی ماهیچه دار که قبل ازنصب باید خشک شده باشند. این قطعات از مخلوط گچ، آب و مقدار کمی الیاف شیشه و افزودنیهای دیگر تولید میشوند. کاربرد آنها در پوشش نمای سقف است. سقف پوشهای گچی، با توجه به شکل و کاربرد، در انواع مشبک برای تهویه، مشبک آکوستیکی و غیرمشبک ساخته میشوند.