دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۱-۵ استانداردها

۱۳۱۱۵ ویژگیها

۱۱۳۱۱۵ : مواد تشکیل دهنده ملاتها شامل سیمان پرتلند، سیمان پرتلند پوزولانی، سیمان بنایی، سیمانهای سرباره ای ، سیمان پرتلند آهکی، خاکستر بادی و دیگر پوزولانهای مورد استفاده با آهک، آهک زنده برای مصارف ساختمانی، آهک هیدراته برای مصارف بنایی، ماسه برای ملات سیمانی و ماسه برای ملات گچ، باید با ویژگیهای داده شده در استاندارد ملی  مربوطه مطابقت داشته باشند.

۲۱۳۱۱۵ : ملاتهای بنایی و تهیه و بکار بردن آنها (ملاتهای ماسه سیمان، باتارد) باید مطابق استاندارد ملی شماره ۷۰۶ ایران باشد.

۳۱۳۱۱۵ : برای تهیه ملاتها، تا حد ممکن باید از ابزار اندازه گیری دقیق و دستگاه های مخلوط کن استفاده شود. در اندازه گیری مواد ملات مورد استفاده در ساختمان، باید نسبتهای تعیین شده این مواد، کنترل و به دقت حفظ شود. برای حفظ این نسبتها، استفاده از بیل و کمچه و نظایر آن مجاز نیست و باید حتماً از پیمانهای با حجم معین استفاده شود.

۴۱۳۱۱۵ : همه مواد چسباننده و سنگدانه باید بین ۳ تا ۵ دقیقه، در یک مخلوط کن پیمانهای مکانیکی، با حداکثر مقدار آبی که غلظت با کارایی لازم را به دست دهد، مخلوط شود. مخلوط کردن دستی ملات فقط با اجازه نامه کتبی ناظر ساختمان که روش مخلوط کردن دستی در آن مشخص شده است، مجاز است. از افزودن خاک به ملات، برای لوز دادن آن، باید خودداری شود.

۵۱۳۱۱۵ : ملاتهایی که سفت شده اند، نباید با افزودن آب برای رسیدن به غلظت مورد نیاز، دوباره درهم آمیخت. همچنین اگر دو ساعت و نیم از مخلوط شدن ملات بگذرد، نباید از آن استفاده کرد.

۶۱۳۱۱۵ : در جایی که خطر تأثیر سولفاتها وجود دارد، در ساخت ملاتهای سیمانی، باید از سیمانهای نوع ۲، ۵ یا پوزولانی، استفاده کرد.

۷۱۳۱۱۵ : مواد افزودنی ملاتهای بنایی شامل: بهبود دهنده چسبندگی، افزاینده کارایی، زودگیرکننده ها، کندگیرکننده ها و مواد دافع آب و مانند اینهاست. ملات رنگی را میتوان از اختلاط گرد رنگ، حداکثر تا ۱۰ درصد وزنی مواد چسباننده در ملاتها و اندودهای سیمانی و آهکی، به دست آورد. رنگهای مصرفی باید از نظر شیمیایی بی اثر و در برابر نور و قلیاها مقاوم باشند.

۸۱۳۱۱۵ : در کارهای مختلف بنایی میتوان بر اساس نیازهای طراحی از انواع سیمانهای مختلف، مانند پوزولانی، بنایی استفاده کرد.

۹۱۳۱۱۵ : ویژگیهای ملات آماده برای اندودکاری بیرونی و داخلی دیوارها، سقف ها، ستونها و جداگرها باید مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱ -۷۰۶ باشد.

۱۰۱۳۱۱۵ : مشخصات ملاتهای بنایی آماده (ملات بستر، درزبندی و ماله کشی) برای استفاده در دیوارهای بنایی، ستونها و جداگرها باید مطابق با استاندارد ملی ایران شماره ۲- ۷۰۶ باشد.

۱۱۱۳۱۱۵ : خصوصیات ملاتهای ضد اسید باید با الزامات استاندارد ملی ایران شماره ۱۴۴۹۷ مطابقت داشته باشد.

۲۳۱۱۵ آزمایشهای استاندارد

آزمایشهایی که باید روی ملات ها انجام شود، به این شرح است: آزمایشهای روانی ملات، قابلیت نگهداری آب و مقاومت فشاری. استانداردهای مرجع این فصل در پیوست دوم ارائه شده اند.