دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۰-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

ضایعات فرآورده های گچی بازیافت شدنی است.