دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۰-۵ سازگاری

۱۵۱۰۵ : چنانچه گچ یا فرآورده های گچی، به خصوص در مناطق مرطوب، در مجاورت قطعات فولادی قرار گیرند، باید پیش از گچکاری، قطعات فولادی با رنگهای ضدزنگ پوشانیده شود.

۲۵۱۰۵ : در نقاط مرطوب، گچ و فرآورده های گچی را نباید مستقیماً در مجاورت بتن و سایر فرآورده های سیمانی بکار برد.