دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۹-۵ سازگاری

۱۵۹۵ : سطح زیرین اندود آهک یا آهک و گچ حتماً باید خشک باشد.

۲۵۹۵ : اندود ماسه سیمان با آهک برای بیشتر سطوح مناسب است. با قفل و بست میتوان از میزان انقباض خشک شدن کاست. این اندود برای محیطهای مرطوب نیز مناسب است.