دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۰-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۱۰۵ : گچ ساختمانی باید خشک و عاری از کلوخه باشد و در پاکت حمل شود.

۲۶۱۰۵ : مشخصات انواع گچ باید روی کیسه های آنها نوشته شود.

۳۶۱۰۵ : گچ ساختمانی باید از اثرآب و رطوبت حفظ و همانند سیمان، در ظرفهای مخصوص یا کیسه های آببندی شده نگهداری شود.

۴۶۱۰۵ : به طورکلی، شرایط نگهداری سیمان در مورد گچ نیز باید مراعات شود.