دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۱-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

مواد چسباننده و سنگدانه را باید به گونه ای انبار کرد که از آلودگی یا داخل شدن مواد خارجی در آنها جلوگیری شود. انبار کردن و نگهداری سیمان باید مطابق استاندارد مربوط صورت گیرد. هنگام تهیه و حمل ملات، باید آن را از آسیب یخبندان، باران، آفتاب و دیگر عوامل جوی محافظت کرد.