دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۶-۹-۵ بسته بندی، حمل و نگهداری

۱۶۹۵ : آهک زنده را باید از تأثیر آب و دی اکسید کربن هوا حفظ کرد و همانند سیمان، در ظروف مخصوص، یا کیسه های آب بندی شده، نگهداری کرد.

۲۶۹۵ : آهک هیدراته باید در محل مناسبی نگهداری شود و از نفوذ دی اکسیدکربن هوا و تابش آفتاب مصون باشد تا از خشک شدن آن جلوگیری شود.

۳۶۹۵ : مشخصات آهک باید روی ظروف حمل و کیسه ها نوشته شود.

۴۶۹۵ : چنانچه آهک مدتی در انبار بماند و کیفیت آن مشکوک باشد، باید قبل از مصرف آن را آزمایش کرد.

۵۶۹۵ : آهک شکفته را میتوان انبار کرد و حمل و نقل آن از آهک زنده آسانتر است و در انبار، در صورت محفوظ ماندن از هوا، فعالیت آن کم نمیشود. آهک زنده به سرعت از هوا رطوبت میگیرد و شکفته میشود، لذا باید آن را در جای خشک نگهداری و از نفوذ هوا، رطوبت و آب در آن جلوگیری کرد.