دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۳-۵ تعریف

چوبی که در ساختمان به مصرف میرسد، به یکی از صورتهای طبیعی یا مصنوعی است. از جمله کاربردهای چوب طبیعی ساختن اسکلت ساختمانهای چوبی، ساخت در و پنجره، دیوارپوش، کفپوش، سقفپوش، بامپوش، نرده، شمعکوبی، قالببندی و داربست است. از چوبهای مصنوعی، مانند تخته لایه و نئوپان، در تزیینات، ساخت قفسه، کمد و در استفاده میشود.