دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۵-۵ تعریف

شیشه از مواد مصنوعی غیرفلزی و غیرآلی است. این فرآورده  از نظر فیزیکی و شیمیایی، ماده تکنیکی مذابی است که به صورت  آمورف و بدون کریستالیزاسیون به حالت صلب سرد شده است.

شیشه دارای ساختار آمورف و جسمی سخت، ترد، شفاف، نورگذر، سختی۷-۶-موس و جرم مخصوص۲.۲۰-۴ گرم بر سانتیمترمکعب است.