دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۳-۵ دسته بندی

۱۲۱۳۵ : چوب به دو دسته چوبهای طبیعی و تخته مرکب تقسیم میشود:

۱۱۲۱۳۵ : چوبهای طبیعی، از نظر گونه، به دو دسته پهن برگان (چوب سخت) و سوزنی برگان (چوبهای نرم) تقسیم میشوند. این چوبها به دو صورت چوب گرد و الواری، که ابعاد آنها در استاندارد ملی ایران شماره ۴۱۷ تعیین شده است، بریده میشود.

۲۱۲۱۳۵ : چوبهای مصنوعی، یا تخته های  مرکب، در انواع تخته لایی، تخته فیبر، روکش و تخته خرده چوب (نئوپان) تولید و مصرف میشود.

۲۲۱۳۵ : مهمترین فرآورده های چوب به شرح ذیل میباشد:

۱۲۲۱۳۵ پارکت

پارکت معمولاً از تکه های سخت چوب (از گونه های مختلف آن) در اندازه ها  و نقشهای متفاوت، مانند شطرنجی، جناغی و حصیری، ساخته میشود. ضخامت تکه های چوب معمولاً ۶ تا ۱۸، طول آنها ۷۵ تا ۴۵۰ و عرض آنها ۲۰ تا ۵۶ میلیمتر است و در کارخانه بریده و آماده میشود.

۲۲۲۱۳۵ کفپوشهای چوب پنبه ای

کفپوشهای چوب پنبه ای در دو نوع تولید میشود:

الف- لینولیوم: مواد اولیه لینولیوم روغن بزرک، گرد چوب پنبه، رزین و گرد چوب است که طی فرایندهایی، از آنها ورقهایی به ضخامت ۲ تا ۶ میلیمتر تهیه و به صورت توپهایی به عرض ۱۸۰۰ میلیمتر و کاشیهای مربعی به ابعاد ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیمتر بریده میشود.

ب- کاشی چوب پنبه ای: از مخلوط تراشه ها  و خرده های  چوب پنبه با رزین و فشردن مخلوط خمیری در قالب ساخته میشود. ضخامت کاشیها ۴.۵ تا ۸ میلیمتر و اضلاع کاشیهای مربعی ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیمتر و اندازه کاشیهای مستطیل شکل ۱۵۰×۳۰۰ و ۳۰۰×۶۰۰ میلیمتر است.

۳۲۲۱۳۵ درب و پنجره چوبی

دربهای چوبی به شکل یک لنگه، چند لنگه، قابلمه ای، بدون قابلمه و شیشه دار  تولید میشود.

۴۲۲۱۳۵ مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب

مواد و مصالح اتصال دهنده و نصب میخ، پیچ، بستها است که در فصل مربوط به فلزات آورده شده است.