دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۳-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

چوب نباید در محیطی قرار گیرد که بپوسد.