دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۳-۵ سازگاری

۱۵۱۳۵ : چوب با دیگر مصالح سازگار است.

۲۵۱۳۵ : مصالح اتصال دهنده باید با شرایط آب و هوایی سازگار باشند.