دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۴-۵ سازگاری

انتخاب قیر مناسب و مطلوب برای شرایط متنوع و گوناگون اجرایی و محیطی و مصارف ناهمگون، به عوامل موثر و متعددی از جمله مصالح مصرفی با قیر، شرایط جوی – اقلیمی و حداقل – حداکثر و متوسط دمای محیط بیرون، وسایل اجرای کار، نوع و میزان ترافیک عبوری در دوره سرویسدهی پروژه بستگی دارد که برای انواع قیرهای جامد، محلول و امولسیون متفاوت است.