دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۳-۵ بسته بندی، حمل و نقل و نگهداری

۱۶۱۳۵ : چوب باید در انبار به صورتی نگهداری شود که ویژگیهای آن تغییر نکند و از عوامل آسیب رسان دور باشد.

۲۶۱۳۵ : انبار مواد چوبی باید از آتش محافظت شود و از مواد قابل اشتعال دور و مجهز به سیستمهای اعلام و اطفای حریق باشد.

۳۶۱۳۵ : چوب باید در برابر حشرات، آتش و رطوبت محافظت شود.