دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۶-۵ تعریف

رنگها و پوششها: ترکیباتی است از مواد آلی و معدنی، مانند رزینها، مواد افزودنی، رنگدانه ها ، پرکننده ها، حلالها، که به ترتیب برای تزیین (زیبایی) و حفاظت اجزای ساختمانی بکار میرود.