دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۷-۵ تعریف

عایقهای رطوبتی مواد و مصالحی است برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت، در ساختمان. عایق رطوبتی قیری، غشای نیمه انعطاف پذیر پیوستهای است شامل لایه های  متناوب نمد اشباع شده یا روکش شده، یا منسوج، با لایه های  قیر، و ممکن است با رویه سنگدانه معدنی، مواد قیری یا سایر ورقها روکش شود.