دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۱-۱۸-۵ تعریف

عایقهای حرارتی مواد و مصالحی است که برای کاهش انتقال حرارت بکار میرود. میزان عایق بودن این مواد یا مصالح بستگی به ترکیب شیمیایی و یا ساختار فیزیکی آنها دارد.