دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۵-۵ دسته بندی

شیشه و فرآورده های آن از لحاظ کاربرد، به انواع مختلفی طبقه بندی میشود:

۱۲۱۵۵ : شیشه های جام به شیشه های دارای سطح ساده، سطح برجسته، رنگی، بیرنگ یک لایه، دو لایه، شفاف، مات، پوششدار و بدون پوشش تقسیم میشود:

– شیشه های جام مسطح شیشه های جام مسطح، ساده، شفاف، نورگذر، بیرنگ، رنگی

– شیشه های جام مسطح، دو طرف ساده بیرنگ شیشه های جام مسطح، دو طرف ساده رنگی

– شیشه های جام مسطح، یک طرف ساده و یک طرف آینه ای یا پوششدار شیشه های جام مسطح، ساده، یک لایه، دولایه شیشه های جام مسطح و برجسته شیشه های جام یک طرف ساده و یک طرف برجسته با نقش و نگار (شیشه های مشجر)

– شیشه های جام دو طرف برجسته

۲۲۱۵۵ : گروههای مهم شیشه های ویژه به صورت ذیل میباشند:

– شیشه دوجداره: رجوع شود به مبحث ۱۹ مقررات ملی  ساختمان.

– بلوک شیشه ای توپر: نوعی شیشه توپر و ضخیم که نور را از بام ساختمان، یا فضای آزاد، به طبقه پایین، یا کف پاسیو، یا زیر زمین، میرساند. این بلوکها به شکل ساده، طرحدار، مات و با شفافیت کم (کدر) وجود دارد.

– بلوک شیشه ای توخالی: این شیشه ها  از دو صفحه شیشه به هم  جوش خورده ساخته شده است که میان دو صفحه فضای خالی از هوا وجود دارد. این بلوک شیشه ای توخالی برای عایق صدا و عایق گرما و عبور نور بکار میرود.

۳۲۱۵۵ : انواع دیگر شیشه ها عبارت است از: شیشه های نشکن، ایمنی، مسلح، تنیده، لایه دار، باسیم، بازتابنده رنگی، بازتابنده پوششدار آینه ای، عایق گرما، عایق آتش، عایق صدا، شیشه های سلولی.

۴۲۱۵۵ : فرآورده های اصلی شیشه به صورت ذیل میباشند:

پشم شیشه: الیاف شیشه ای بسیار نازک درهمی که از آن برای عایق صدا و گرما استفاده میشود.

پشم شیشه در داخل کاغذهای آلومینیمی و قیراندود و تور و نمد و پلات فیبری قرار داده میشود.

الیاف شیشه: فیبر شیشه ای که جهت ناصافیها و درزها بکار میرود. این نوع فیبرهای شیشه ای بعنوان نمدکاری و حتی کاغذ دیواری بکار میروند.