دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۶-۵ دسته بندی

۱۲۱۶۵ : رنگها و پوششها به چهار دسته کلی تقسیم میشوند:

۱۱۲۱۶۵ رنگها و پوششهای حلّالی

۲۱۲۱۶۵ رنگها و پوششهای بدون حلّال

۳۱۲۱۶۵رنگها و پوششهای پایه آبی

۴۱۲۱۶۵ رنگها و پوششهای پودری

۲۲۱۶۵ : از نظر فرآیند تشکیل فیلم، تقسیم بندی رنگها و پوششها به صورت  هوا خشک، کوره ای، و پرتو سخت است. با توجه به نحوه تشکیل فیلم، رنگها و پوششهای هوا خشک در صنعت ساختمان کاربرد بیشتری دارند و از نظر نحوه خشک شدن، در سه حالت الف) خشک شدن فیزیکی و یا تبخیر حلال، ب) خشک شدن اکسیداسیونی و پ) سخت شدن شیمیایی (رنگهای دو جزئی) تقسیم میشوند.

۳۲۱۶۵ : مطابق استاندارد ملی ایران شماره ۱۲۱۴۹ بر حسب ترکیب شیمیایی رنگدانه ها  در یکی از رده های ترکیبات زیر قرار میگیرند:

۱۳۲۱۶۵ اکسیدها و هیدروکسیدهای مصنوعی یا طبیعی آهن.

۲۳۲۱۶۵ اکسیدهای کروم، تیتانیوم و منگنز.

۳۳۲۱۶۵ : رنگدانه های کمپلکس غیرآلی، برای مثال مخلوطی از اکسیدها و هیدروکسیدهای فلزی یادشده در بالا با اکسیدها و هیدروکسیدهای کبالت، آلومینیم، نیکل و آنتیموان.

۴-۳-۲-۱۶-۵ رنگدانه از نوع لاجورد.

۵۳۲۱۶۵ فتالوسیانین آبی و سبزرنگ.

۶۳۲۱۶۵ : کربن به شکل دوده (باید به عنوان رنگدانه غیرآلی درنظر گرفته شود).

۷۳۲۱۶۵ : کربن به شکل دوده (باید به عنوان رنگدانه غیرآلی درنظر گرفته شود).

۸۳۲۱۶۵ : مخلوطی از مواد یادشده در بالا (میتواند دارای رنگدانه یار نیز باشد).