دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۷-۵ دسته بندی

عایقهای رطوبتی به ۳ نوع اصلی دسته بندی  میشود:

۱۲۱۷۵ :عایق رطوبتی قیر و گونی.

۲۲۱۷۵ : عایق رطوبتی پلیمری تک لایه پیش ساخته، یا اجراپذیر در محل (مایع مصرف شونده).

۳۲۱۷۵ : عایق رطوبتی پیش ساخته با قیر اصلاح شده به وسیله  پلیمرها، که خود به انواع زیر تقسیم میشود:

۱۳۲۱۷۵ عایق رطوبتی پی : برای عایق کردن پی و سطوح داخلی ساختمانها

۲۳۲۱۷۵ عایق رطوبتی بام: این عایقها به صورت تک لایه با بستری از یک لایه پلی استر ترمو و یا به صورت دو لایه با بستری از یک لایه الیاف شیشه و یک لایه پلی استر ساخته و با مذاب قیر اصلاح شده با مواد پلیمری اشباع میشوند و برای عایق کردن سطوح خارجی ساختمانها و استخرها و تونل بکارمیروند. عایق رطوبتی بام، بر حسب نوع پلیمر اصلاح کننده قیر و نوع قیر، به ۳ دسته اصلی تقسیم میشود:

الف- عایق رطوبتی نوع A:از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری، به سرگروهی APP (پلی پروپیلن اتکتیک)، استفاده میشود.

ب- عایق رطوبتی نوع S: از قیر اصلاح شده با مواد پلیمری، به سرگروهی SBS (استایرن بوتادین استایرن)، استفاده میشود.

پ- عایق رطوبتی با پایه قیر اکسیده: فرآورده  ای متشکل از الیاف آلی یا الیاف معدنی و آلی به صورت بافته یا نبافته که با قیر اکسیده اشباع شده است.