دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۲-۱۸-۵ دسته بندی

۱۲۱۸۵ پشم معدنی : فرآورده ای است دارای ماهیت و ظاهر پشمگونه که از سنگ، سرباره یا شیشه مذاب ساخته میشود. انواع آن عبارتنداز:

۱۱۲۱۸۵ پشم شیشه : پشم معدنی ساخته شده از شیشه مذاب

۲۱۲۱۸۵ پشم سنگ: پشم معدنی ساخته شده عمدتاً از سنگهای طبیعی آذرین مذاب

۳۱۲۱۸۵ پشم سرباره: پشم معدنی ساخته شده از سرباره مذاب کوره بلند ذوب آهن

۲۲۱۸۵ پلاستیکهای سلولی: پلاستیکهایی که در آن جرم مخصوص فرآورده ، در اثر وجود حفره ها ی کوچک متعدد (سلولها)، کاهش یافته است. این حفره ها ، که ممکن است به هم ارتباط داشته باشند، در سرتاسر ماده توزیع میشوند. انواع آن به شرح زیر است:

۱۲۲۱۸۵ : پلی استایرن منبسط شده: ماده ای که با قالبگیری دانه های پلی استایرن قابل انبساط، یا یکی از کوپلیمرهای آن، ساخته شده و اساساً دارای ساختار سلول بسته و پر از هواست.

پلی استایرن منبسط شده بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸ در چهار گروه با کارکرد معمولی، با کارکرد بالا، با کارکرد بسیار بالا و با کارکرد ویژه قرار میگیرد. طبق استانداردهای ملی ایران شماره ۱۱۱۰۸ و ۸۲۹۹ فرآورده های پلی استایرن منبسط شده مورد استفاده در صنعت ساختمان باید از نظر واکنش در برابر آتش از نوع کندسوز باشند.

۲۲۲۱۸۵ : اسفنج پلی استایرن بیرون رانده شده (اکسترود شده): ماده عایقکاری پلاستیک سلولی منبسط و اکسترود شده با ساختار سلول بسته

۳۲۲۱۸۵ اسفنج پلی یورتان: ماده پلاستیک سلولی نیمه صلب یا صلبی که بر پایه پلی یورتان است.

۴۲۲۱۸۵ اسفنج الاستومری خمشو: اسفنج قابل انعطاف سلول بستهای که از لاستیک طبیعی یا مصنوعی، یا مخلوطی از آن دو، ساخته شده و حاوی سایر پلیمرها و مواد شیمیایی است.

۵۲۲۱۸۵ اسفنج پلی اتیلن : ماده عایقکاری پلاستیک سلولی است که عمدتاً مشتق از اتیلن یا پروپیلن است.

۶۲۲۱۸۵ پلی وینیل کلراید منبسط: ماده پلاستیک سلولی که بر پایه پلیمرهای وینیل کلراید منبسط است.

۳۲۱۸۵ رس منبسط: ماده دانه ای که از کانیهای رسی منبسط بر اثر حرارت ساخته ش

۴۲۱۸۵ پرلیت منبسط: ماده دانه ای که معمولاً از سنگ طبیعی آتشفشانی منبسط شده بر اثر حرارت ساخته شده است.

۵۲۱۸۵ ورمیکولیت ورقه ای: ماده عایقی که از انبساط و ورقهای کردن کانی طبیعی میکا در اثر حرارت به دست می آید.

۶۲۱۸۵ عایق سلولزی: عایق الیافی ساخته شده از چوب، کاغذ یا مواد خام کاغذ با چسباننده ها و کندسوزکننده ها.

۷۲۱۸۵ الیاف سرامیکی: الیاف غیرآلی غیر فلزی ساخته شده از اکسیدهای فلزی یا رسها.

۸۲۱۸۵ بتن سلولی: بتن حاوی شمار زیادی سلولهای کوچک هوا یا گاز.

۹۲۱۸۵ سنگدانه سرباره اسفنجی : سرباره کوره آهنگدازی که برای تولید سنگدانه سبک فرآوری میشود.

۱۰۲۱۸۵ بتن سرباره اسفنجی: بتن عایق حرارتی با سرباره اسفنجی به عنوان سنگدانه.