دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۴-۱۷-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

حرارت دادن قیر، برای اجرای قیرگونی در محل ساختمان، سبب انتشار گازهای مضر و افزایش آلودگی میشود. کارخانه تولید کننده عایقهای رطوبتی قیر اصلاح شده پیش ساخته باید دور از شهر باشد، تا از آلودگی مناطق شهری جلوگیری شود. نخاله های حاصل از تعمیر و بازسازی عایقهای رطوبتی بر پایه قیر از لحاظ اقتصادی قابل بازیافت نیست.