دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۴-۲۰-۵ ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست محیطی

۱۴۲۰۵ : به دلیل ریزی بسیار بالای مواد نانویی میبایستی احتیاط لازم برای کارکرد با این مواد رعایت شود.

۲۴۲۰۵ : در هنگام کار با نانومواد پودری از ماسک مناسب و دستکش استفاده شود.

۳۴۲۰۵ : در هنگام کار با نانو مواد پخش در محیط مایع لازم است از دستکش استفاده گردد.

۴۴۲۰۵ : در صورت وجود خطرات زیست محیطی نانوماده، تولیدکننده موظف است آن را به اطلاع خریدار برساند.