دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۶-۵ سازگاری

از رنگهای تزیینی، بر حسب نوع رزین، میتوان برای تزیین انواع سطوح چوبی، گچی، سیمانی و فلزی استفاده کرد. پوششهای حفاظتی در ساختمان برای حفاظت سازه های فلزی در برابر خوردگی بر اثر شرایط محیطی است.