دسته‌بندی نشده · خرداد ۲۷, ۱۳۹۹ ۰

۶-۱۶-۵ بسته بندی حمل و نگهداری

۱۶۱۶۵ : رنگها و پوششها باید به نحوی بسته بندی شود که به هنگام انتقال، حتی در مسافتهای طولانی، به آنها آسیب نرسد.

۲۶۱۶۵ : وزن ظروف باید به اندازه ای باشد (حداکثر تا ۲۰ کیلوگرم) که فردی عادی بتواند آن را حمل کند.

۳۶۱۶۵ : بر روی برچسب ظرف رنگ، باید مشخصات کاربردی، تاریخ تولید، تاریخ انقضا و ویژگیهای عمومی رنگ نوشته شده باشند.

۴۶۱۶۵ : بر روی ظروف، باید شرایط نگهداری در دما، نور و رطوبت به طور مشخص نوشته شده باشد.

۵۶۱۶۵ : بر روی برچسب ظروف رنگ و پوشش، باید نوع کاربرد آنها از نظر داخلی یا خارج ساختمان مشخص شده باشد.

۶۶۱۶۵ : رنگها و پوششها باید در دمای ۲± ۲۵ درجه سانتیگراد نگهداری شود.

۷۶۱۶۵ : باید شرایط نگهداری رنگها و پوششها و زمان انبارداری در مشخصات فنی که تولید کننده، ارائه میکند، ذکر شده باشد.